Sahaja Yoga

Sahaja Yoga
jest unikalną metodą medytacji odkrytą w 1970 r. przez Shri Mataji Nirmala Devi poprzez  łatwo osiąganą Samorealizację (obudzenie energii Kundalini). Otwiera ona drzwi do nowego wymiaru ludzkiej świadomości. Dzięki swojej prostocie, Sahaja Yoga to również medytacja dla początkujących. Nie jest potrzebna żadna wiedza ani umiejętności, aby rozpocząć medytację.

Sahaja Yoga (Sahadźa Joga) jest to żywy proces wewnętrznej przemiany, który zachodzi w każdym człowieku, torując jego świadomości drogę do stanu bez myśli, a więc ponad umysłem i  emocjami.  Świadomość bez myśli, jaką uczymy się rozwijać  dzięki praktykowaniu Sahaja Yogi, najpierw umożliwia nam poznanie rzeczywistego „Ja”, a następnie stanie się nim – jest to jednoznaczne z osiągnięciem samospełnienia, którego ludzie zawsze poszukiwali, od wieków prowadzeni przez różnych proroków i rozmaite religie. Ostatecznym etapem tych poszukiwań oraz przełomowym krokiem w ewolucji człowieka jest zjednoczenie się z praenergią, która nas stworzyła. Każda religia i każda znacząca filozofia mówi o zjednoczeniu z Boską Istotą, lecz do tej pory ani jedna religia czy filozofia nie przekazała nam praktycznej wiedzy, jak to osiągnąć.

Wiedzę taką możemy czerpać tylko z ksiąg, których słowa później uparcie tkwią tylko w naszych umysłach, nie dają żadnej możliwości korzystania z  prawdziwej, czystej wiedzy, której źródło bije wewnątrz nas samych. Sahaja Yoga, przeciwnie, ustanawia absolutnie realne, spontaniczne połączenie naszej osobowości z rzeczywistym „Ja”. „Saha” znaczy „z”, „ja” – spontaniczny, a „Yoga” jest to połączenie z wszechmocną potęgą Boskiej Miłości. Doświadczenie owego połączenia to nasze powtórne narodzenie – tak bardzo upragnione narodziny z ducha. Uwalnia nas ono od dominującego wpływu umysłu i emocji, ustanawiając w nas czystą, uniwersalną religię – w sanskrycie: „Vishwa Nirmala Dharma”.

Kluczem do tej przemiany jest  obudzenie drzemiącej w nas duchowej energii zwanej „Kundalini” – po obudzeniu, unosi się ona wewnątrz kręgosłupa, stabilizując naszą Yogę, czyli połączenie z praenergią, która stworzyła wszechświat.

Na łamach tej strony umieściliśmy opis praktyki i medytacji Sahaja Yogi oraz ich oddziaływanie na człowieka i całą przyrodę. Proponujemy także wykonanie prostego doświadczenia Samorealizacji, które można samodzielnie przeprowadzić  w domu, a  tym samym osobiście sprawdzić działanie Sahaja Yogi.