Wpływ medytacji na stres

Dr Ramesh Manocha


Stres pojawia się w wyniku niedopasowania sposobu postrzegania różnych zdarzeń i rzeczy w naszym otoczeniu do naszej umiejętności radzenia sobie z nimi. Stres jest toksycznym stanem umysłu. Światowa Organizacja Zdrowia pisze o światowej epidemii stresu.

Dla większości ludzi ich praca, kariera i finanse są głównym źródłem stresu. Stres może objawiać się w postaci zmęczenia, senności, bólów głowy, rozstroju żołądka i niestrawności, bólów mięśni, zmian apetytu, zgrzytania zębami, dyskomfortu w klatce piersiowej, uczucia omdlenia lub zawrotów głowy, trudności w zasypianiu i zwiększonej skłonności do alkoholu, narkotyków oraz leków. Typowe objawy psychologiczne obejmują: gniew, utratę motywacji, niepokój, nerwowość, smutek, chęć do płaczu, zaniki pamięci, brak koncentracji, depresję.

Konsekwencje stresu to m.in.: choroby serca, nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, depresja, rak. Stres odbija się również negatywnie na gospodarce światowej. W Wielkiej Brytanii 50% nieobecności w pracy związanych jest ze stresem. Natomiast choroby związane ze stresem gospodarkę Australii kosztują 14.81 miliardów dolarów rocznie.

Ludzie na różne sposoby próbują radzić sobie ze stresem. Według American Psychological Association (2010) 52% osób słucha muzyki, 47% ćwiczy i spaceruje, 42% spędza czas z rodziną lub przyjaciółmi, 36% korzysta z modlitwy, 32% preferuje drzemkę, 30% poświęca czas na hobby, a 8% osób korzysta z medytacji w celu zmniejszenia stresu.

Niepokojący natomiast jest fakt, że 34% osób doświadczających stresu rozładowuje go poprzez jedzenie, 18% pije alkohol, 16% pali, 4% uprawia hazard, a 16% nie chce lub nie może poradzić sobie ze stresem.

Cisza umysłu, a stres w pracy

Studium przypadku: Firma prawnicza The top-tier law firm

W medytacji polegającej na wyciszeniu umysłu wzięło udział 250 pracowników administracyjnych dużej firmy prawniczej. Doświadczenie przeprowadzono w czasie godzinnej przerwy obiadowej.

33% uczestników doświadczyło znacznego stopnia „ciszy umysłowej” (zdefiniowanej jako obniżenie większe niż 50% ich aktywności umysłowej).

80% uczestników doświadczyło znacznej poprawy w odczuciach „ciszy i spokoju”.

62% uczestników doświadczyło znacznego zmniejszenia „stresu, lęku i napięcia”.

Według uczestników, im silniej doświadczali oni ciszy umysłowej tym większe było ich „poczucie obniżonego stresu” i zwiększone poczucie „ciszy i spokoju”.

Studium przypadku: lekarze rodzinni 

Lekarze to najbardziej podatna na stres grupa zawodowa. Stres i jego skutki mogą prowadzić do obniżonej zdolności do podejmowania ważnych, czasem ratujących życie, decyzji.

W jednodniowej medytacji wzięło udział 320 lekarzy rodzinnych.

40% uczestników doświadczyło redukcji aktywności umysłowej większej niż 50%.

18% uzyskało obniżenie aktywności umysłowej większe niż 70%.

Ponad 90% uczestników odnotowało wzrost poczucia „ciszy i spokoju” i zmniejszenie odczuwania „napięcia i niepokoju”.

Zmniejszenie stresu było silnie skorelowane ze stopniem, w jakim uczestnicy doświadczyli ciszy umysłowej.

120 lekarzy rodzinnych uczestniczyło w dwutygodniowych praktykach medytacyjnych w domu.

Na początku programu, 54% lekarzy było w grupie podwyższonego ryzyka (dla porównania tylko 36% ludności Australii znajdowało się w tej kategorii).

Na końcu dwutygodniowego programu bazującego na praktykach medytacyjnych w domu, połowa uczestników z grupy podwyższonego ryzyka poprawiła się na tyle, aby przesunąć się z powrotem do normalnego zakresu.

Czy medytacja Sahadźa Joga jest wyjątkowo skuteczna w redukcji stresu?

187 uczestników praktykowało medytację Sahadźa Joga przez 8 tygodni w postaci godzinnych sesji wieczornych dwa razy w tygodniu.

Wykres 1

Rys. 1 Stres w pracy. Cisza umysłowa, a kontemplacja (Manocha, 2013)

U osób medytujących (doświadczających ciszy umysłowej) zanotowano znaczącą poprawę w odczuwaniu stresu w pracy, przejawach niepokoju oraz objawów depresyjnych. Mniejszą poprawę zauważono w przypadku osób używających technik relaksacji do radzenia sobie ze stresem w pracy, niepokojem oraz objawami depresyjnymi. Nasilenie niepokoju oraz objawów depresyjnych nastąpiło w grupie kontrolnej.

Długofalowe skutki medytacji Sahadźa Joga na zdrowie

W badaniu wzięło udział 350 Sahadźa joginów z Australii.

Wykres 2

Rys. 2 Zdrowie australijskich medytujących (Manocha, 2013)

Wykres 3

Rys. 3 Relacje między ciszą umysłu a zdrowiem psychicznym (Manocha, 2013)

Zdrowie psychiczne osób medytujących, co najmniej jeden lub dwa razy w tygodniu, jest znacząco lepsze niż przeciętnego Australijczyka.

Wykres 4

Rys. 4 Zmiana temperatury skóry (średnia dla każdej grupy), podczas medytacji w porównaniu do wartości wyjściowych

Wykres przedstawia zmianę temperatury skóry w ciągu dziesięciu pierwszych minut medytacji. Temperatura ciała Sahadźa joginów (SYM) ulega obniżeniu, podczas gdy temperatura ciała osób korzystających z innych form medytacji (Rest) wzrasta.

Więcej informacji odnośnie badań nad efektami medytacji Sahadźa Joga można przeczytać na poniższych stronach:

www.researchingmeditation.org

www.beyondthemind.com

Źródła:

Manocha, R., 2008. Does Meditation Have a Specific Effect? A Systematic Experimental Evaluation of a Mental Silence Orientated Definition. School of Women’s and Children’s Health. Faculty of Medicine. University of New South Wales. Sydney, Australia

Manocha, R., 2013. Silence Your Mind. Hachette Australia

www.beyondthemind.com

Wywiad z 2002 roku