Działalność kulturalna

Popularyzacja medytacji Sahaja Yoga nie jest jedynym obszarem działalności Stowarzyszenia. Innym, niezwykle ważnym jest obszar działalności kulturalnej, która głównie koncentruje się wokół Indii.

Dla wielu z nas Indie to pasja oraz niezmierzony teren eksploracji artystycznej. Dlatego też już od kilkunastu lat propagujemy tę prastarą kulturę poprzez muzykę, taniec, rozmaite formy plastyczne czy wspaniałe, unikatowe zwyczaje. Na przestrzeni tego czasu uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach związanych z ważnymi świętami indyjskimi (Holi, Diwali, Dzień Niepodległości Indii, Dzień Przyjaźni Polsko-Indyjskiej itp.), czy też lokalnych inicjatywach mających na celu przybliżenie egzotycznych dla europejskiego umysłu kultur („Festiwal Kultur Azjatyckich FantAzja”, „Majówka Tradycyjnie, Na Ludowo, Wielokulturowo”, „Odcienie Indii”, „Noc Muzeów”,  „Festiwal Sztuki Opowiadania TĘŻNIA MARZEŃ – Noc opowieści” itd.).

Na miarę swoich możliwości angażujemy się również w rozmaite projekty. Jednym z nich jest projekt pt.: „Bajki międzykulturowe” realizowany od kilku lat przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Staramy się również docierać do miejsc i osób, które normalnie nie są w stanie dotrzeć do nas organizując występy artystyczne lub wieczorki z kulturą Indii w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach wychowawczych czy szpitalach dziecięcych.

W 2004 r. stworzyliśmy grupę artystyczną Nirmal Shakti, która ma za sobą uczestnictwo w wielu wydarzeniach związanych z kulturą indyjską w Polsce i na świecie (Niemcy, Włochy, Litwa, Austria, Indie itd.). W skład zespołu m.in. wchodzą:

Obecnie Stowarzyszenie realizuje dwa projekty w ramach Budżetu Partycypacyjnego m. st. Warszawy:

  1. Ochota na Bollywood – Kurs tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. Warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane kulturą Indii dla młodzieży i dorosłych.

Zachęcamy do uczestnictwa w projektach oraz śledzenia wydarzeń kulturalnych z udziałem naszego zespołu. 🙂