Badania medyczne dotyczące korzyści płynących z medytacji Sahadźa Joga

Katya Rubia jest profesorem neuronauki poznawczej w Centrum Psychiatrii Społecznej, Genetycznej i Rozwojowej (SGDP) oraz na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, które są częścią Instytutu Psychiatrii King’s College w Londynie. Najbardziej znana jest ze swojej pracy w dziedzinie neurobiologii poznawczej dzieci i neuropsychiatrii, szczególnie nad zaburzeniami impulsywności, takimi jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzm, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i zaburzenia zachowania. Wykorzystuje techniki takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i neurofeedback. Jednym z głównych wkładów Katyi Rubia z tej dziedziny jest to, że dzieci z ADHD mają nieprawidłowości w synchronizacji i mają nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Katya Rubia ma na swoim koncie ponad 130 publikacji w czasopismach naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z 6 krótkimi filmami opisującymi wyniki badań jak mentalna cisza w medytacji Sahadźa Joga przekłada się na zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Katya Rubia wraz z innymi naukowcami i lekarzami udowadnia, że takie choroby jak ADHD, cukrzyca, epilepsja, astma, depresja, uzależnienie od narkotyków oraz wiele innych można z powodzeniem leczyć poprzez medytację Sahadźa Joga. Z prezentacji dowiemy się również, że istnieje wielka różnica w działaniu technik relaksacyjnych a prawdziwym stanem mentalnej ciszy.