Badania medyczne dotyczące korzyści płynących z medytacji Sahadźa Joga

Profesor Katya Rubia
Profesor Katya Rubia

Katya Rubia jest profesorem neuronauki poznawczej w Centrum Psychiatrii Społecznej, Genetycznej i Rozwojowej (SGDP) oraz na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, które są częścią Instytutu Psychiatrii King’s College w Londynie. Najbardziej znana jest ze swojej pracy w dziedzinie neurobiologii poznawczej dzieci i neuropsychiatrii, szczególnie nad zaburzeniami impulsywności, takimi jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzm, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i zaburzenia zachowania. Wykorzystuje techniki takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i neurofeedback. Jednym z głównych wkładów Katyi Rubia z tej dziedziny jest to, że dzieci z ADHD mają nieprawidłowości w synchronizacji i mają nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Katya Rubia ma na swoim koncie ponad 130 publikacji w czasopismach naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z 6 krótkimi filmami opisującymi wyniki badań jak mentalna cisza w medytacji Sahadźa Joga przekłada się na zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Katya Rubia wraz z innymi naukowcami i lekarzami udowadnia, że takie choroby jak ADHD, cukrzyca, epilepsja, astma, depresja, uzależnienie od narkotyków oraz wiele innych można z powodzeniem leczyć poprzez medytację Sahadźa Joga. Z prezentacji dowiemy się również, że istnieje wielka różnica w działaniu technik relaksacyjnych a prawdziwym stanem mentalnej ciszy.

Zobacz również:

  1. The effect of Sahaja Yoga meditation on quality of life, anxiety, and blood pressure control (THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 18, Number 6, 2012, pp. 589–596)
  2. Neuroscience 371 (2018) – Gray Matter and Functional Connectivity in Anterior Cingulate Cortex are Associated with the State of Mental Silence During Sahaja Yoga Meditation
  3. The neurobiology of Meditation and its clinical effectiveness in psychiatric disorders Katya Rubia
  4. Larger whole brain grey matter associated with long-term Sahaja Yoga Meditation: A detailed area by area comparison
  5. A Study to Evaluate the Effect of Sahaja Yoga Meditation on General Health, Emotional Wellness and Behavior Pattern on College Students