Czakry u człowieka

Wstęp

Przedstawiony system subtelny (duchowy) człowieka w wielu innych tradycjach duchowych nazywany jest drzewem życia. Budową bardzo przypomina układ nerwowy, który jest jego manifestacją fizyczną, i po realizacji umożliwia nam rozpoznanie stanu naszych kanałów energetycznych oraz czakr. Istnienie oraz działanie systemu subtelnego możemy wykryć, w postaci chłodnego powiewu, mrowienia, gorąca lub innych doznań na poszczególnych częściach dłoni i nad głową. Chłodny powiew, równomierny na obu dłoniach, wskazuje na dobry stan i równowagę naszej wewnętrznej istoty. System subtelny wspiera i odżywia układ nerwowy, a więc działa na każdym poziomie naszej wewnętrznej istoty: duchowym, fizycznym, mentalnym oraz emocjonalnym. Kiedy się obudzi i, dzięki praktyce Sahaja Yogi, stopniowo nabiera sprawności, staje się cudownym narzędziem kształtowania osobowości, pozwalającym nam na świadomą i dobrowolną integrację z energią stworzenia, dzięki której wszyscy powstaliśmy.

Jedynie Kundalini posiada moc ożywienia systemu subtelnego, którego funkcjonowanie można po obudzeniu odczuć na dłoniach. Każde z centrów energii (którym odpowiadają poszczególne kolory) można rozpoznać poprzez doznania systemu nerwowego i ustalić jego aktualny stan.

Tak więc po Samorealizacji układ nerwowy dostarcza nam informacji o stanie fizycznym, emocjonalnym i psychicznym organizmu, a tym samym przedstawia dokładny stan naszego duchowego wnętrza.

Nasz duchowy instrument budzi się spontanicznie w obecności Shri Mataji (a nawet tylko Jej zdjęcia) lub osoby, której system subtelny został już obudzony. Im głębiej wchodzimy w medytację, tym subtelniejsza staje się nasza uwaga i wkrótce uczymy się precyzyjnie rozszyfrowywać doznania odczuwane na palcach oraz środkach dłoni. Tym samym coraz lepiej poznajemy przyczyny wszelkich nieprawidłowości i dolegliwości w organizmie, jako że każdy palec lub część dłoni odpowiada którejś czakrze lub jakiemuś jej aspektowi. Każda czakra odgrywa zaś specyficzną rolę w naszym systemie nerwowym – jej stan mówi nam, w jakiej kondycji są nasze sploty nerwowe, a przez to także i odpowiadające im poszczególne organy wewnętrzne. Co więcej, każda czakra reprezentuje specyficzny aspekt lub cechę charakteru. Dzięki temu możemy z czasem zmienić i ulepszyć swoją osobowość.

System nerwowy u ludzi jest podzielony na centralny i na autonomiczny system nerwowy. Autonomiczny jest podzielony na przywspółczulny (parasympatyczny) i współczulny (sympatyczny) system nerwowy. Lewy i prawy współczulny system nerwowy używamy jest w naszych fizycznych, umysłowych i emocjonalnych aktywnościach. Na poziomie subtelnym, lewy i prawy kanał manifestuje się na współczulnym systemie nerwowym, zaś środkowy (centralny) kanał na przywspółczulnym systemie nerwowym.

Kanały pełnią bardzo ważną rolę podczas unoszenia się Kundalini. Podczas obudzenia tej matczynej energii, Kundalini wznosi się po centralnym kanale Suszumna aż do czakry Adźńa. Wypełnia Ona dolny płat głowy (moordha), a następnie schładza schodząc do obu (lewego i prawego) kanałów aż do obszaru Void. Gdy Void zostaje wypełniony, trzy połączone siły ponownie wznoszą się po centralnym kanale Suszumna by otworzyć lotosowe płatki czakry Sahasrara. Schłodzenie przez Kundalini obu kanałów, powoduje, że ego i super-ego zmniejszają się, na tyle, że tworzy się pomiędzy nimi obszar (vilamba) przez który Kundalini może dotrzeć do Sahasrary.

Lewy kanał energetyczny