System Subtelny

Przejdź do:
Kanały Energetyczne
Czakry u człowieka
Oczyszczanie Czakr

Przedstawiony system subtelny (duchowy) człowieka w wielu innych tradycjach duchowych nazywany jest drzewem życia. Budową bardzo przypomina układ nerwowy, który jest jego manifestacją fizyczną, i po realizacji umożliwia nam rozpoznanie stanu naszych kanałów energetycznych oraz czakr. Istnienie oraz działanie systemu subtelnego możemy wykryć, w postaci chłodnego powiewu, mrowienia, gorąca lub innych doznań na poszczególnych częściach dłoni i nad głową. Chłodny powiew, równomierny na obu dłoniach, wskazuje na dobry stan i równowagę naszej wewnętrznej istoty. System subtelny wspiera i odżywia układ nerwowy, a więc działa na każdym poziomie naszej wewnętrznej istoty: duchowym, fizycznym, mentalnym oraz emocjonalnym. Kiedy się obudzi i, dzięki praktyce Sahaja Yogi, stopniowo nabiera sprawności, staje się cudownym narzędziem kształtowania osobowości, pozwalającym nam na świadomą i dobrowolną integrację z energią stworzenia, dzięki której wszyscy powstaliśmy.

Jedynie Kundalini posiada moc ożywienia systemu subtelnego, którego funkcjonowanie można po obudzeniu odczuć na dłoniach. Każde z centrów energii (którym odpowiadają poszczególne kolory) można rozpoznać poprzez doznania systemu nerwowego i ustalić jego aktualny stan.

Tak więc po Samorealizacji układ nerwowy dostarcza nam informacji o stanie fizycznym, emocjonalnym i psychicznym organizmu, a tym samym przedstawia dokładny stan naszego duchowego wnętrza.

Nasz duchowy instrument budzi się spontanicznie w obecności Shri Mataji (a nawet tylko Jej zdjęcia) lub osoby, której system subtelny został już obudzony. Im głębiej wchodzimy w medytację, tym subtelniejsza staje się nasza uwaga i wkrótce uczymy się precyzyjnie rozszyfrowywać doznania odczuwane na palcach oraz środkach dłoni. Tym samym coraz lepiej poznajemy przyczyny wszelkich nieprawidłowości i dolegliwości w organizmie, jako że każdy palec lub część dłoni odpowiada którejś czakrze lub jakiemuś jej aspektowi. Każda czakra odgrywa zaś specyficzną rolę w naszym systemie nerwowym – jej stan mówi nam, w jakiej kondycji są nasze sploty nerwowe, a przez to także i odpowiadające im poszczególne organy wewnętrzne. Co więcej, każda czakra reprezentuje specyficzny aspekt lub cechę charakteru. Dzięki temu możemy z czasem zmienić i ulepszyć swoją osobowość.

System nerwowy u ludzi jest podzielony na centralny i na autonomiczny system nerwowy. Autonomiczny jest podzielony na przywspółczulny (parasympatyczny) i współczulny (sympatyczny) system nerwowy. Lewy i prawy współczulny system nerwowy używamy jest w naszych fizycznych, umysłowych i emocjonalnych aktywnościach. Na poziomie subtelnym, lewy i prawy kanał manifestuje się na współczulnym systemie nerwowym, zaś środkowy (centralny) kanał na przywspółczulnym systemie nerwowym.

Kanały pełnią bardzo ważną rolę podczas unoszenia się Kundalini. Podczas obudzenia tej matczynej energii, Kundalini wznosi się po centralnym kanale Sushumna aż do czakry Agnya. Wypełnia Ona dolny płat głowy (moordha), a następnie schładza schodząc do obu (lewego i prawego) kanałów aż do obszaru Void. Gdy Void zostaje wypełniony, trzy połączone siły ponownie wznoszą się po centralnym kanale Sushumna by otworzyć lotosowe płatki czakry Sahasrara. Schłodzenie przez Kundalini obu kanałów, powoduje, że ego i super-ego zmniejszają się, na tyle, że tworzy się pomiędzy nimi obszar (vilamba) przez który Kundalini może dotrzeć do Sahasrary.

Kanały Energetyczne

Lewy:

Kanał lewy przedstawiony jest kolorem niebieskim. Rozpoczyna się on poniżej Kundalini i kończy w prawej półkuli mózgu.
Lewy kanał, Ida Nadi, to odpowiednik naszego lewego współczulnego układu nerwowego. Jego cechą jest kobiecość, nasz aspekt księżycowy oraz przeszłość. Odpowiada za emocje człowieka. Na poziomie fizycznym lewy kanał kontroluje lewą stronę ciała oraz prawą półkulę mózgu, zaś na poziomie duchowym wyraża nasze czyste pragnienie dojścia do prawdy. Ludzie lewostronni, czyli nadużywający tej strony, są bardzo emocjonalni i zwykle silnie tkwią emocjonalnie w przeszłości. Często mają poczucie winy i łatwo ich zdominować. Tacy ludzie, będąc w towarzystwie, usuwają się w cień, a w skrajnym przypadku stają się letargiczni lub popadają w depresję. Produktem pracy lewego kanału jest balonik po prawej stronie głowy zwany super-ego. To w nim odkłada się nasz ból, emocje, uwarunkowania. Lewy kanał jest także połączony z aspektem Yin (Księżyc, ciemna strona) naszego „Ja”. Zobacz film.

Prawy:

Kanał prawy przedstawiony jest kolorem żółtym. Rozpoczyna się on powyżej Kundalini i kończy w lewej półkuli mózgu.
Prawy kanał, Pingala Nadi to odpowiednik naszego prawego współczulnego systemu nerwowego. Jego cechą jest męskość, aspekt słoneczny człowieka oraz przyszłość. Daje nam fizyczną możliwość analizowania i planowania. Jest źródłem twórczości artystycznej. Na poziomie fizycznym kontroluje prawą stronę naszego ciała oraz lewą półkulę mózgu. Ludzie prawostronni są bardzo mentalni i zajmują się przyszłością. Ciągle planują i są bardzo aktywni. W skrajnym przypadku mogą stać się agresywni i dominujący. Produktem pracy prawego kanału jest balonik po lewej stronie głowy zwany ego. To w nim odkłada się nasza agresja, reagowanie. Prawy kanał jest połączony z aspektem Yang (słońce, jasna strona) naszego „ja”. Zobacz film.

Środkowy:

Kanał środkowy rozpoczyna się w kości krzyżowej lub po grecku Sacrum i podnosi się wzdłuż kręgosłupa aż do osiągnięcia czubka głowy. Środkowy kanał, Sushumna Nadi, odpowiada naszemu centralnemu, przywspółczulnemu układowi nerwowemu. Odpowiada za nasz wzrost duchowy oraz naszą fizyczną, mentalną i emocjonalną równowagę. Środkowy kanał był opisywany przez wiele religii i różnych filozofów. Prorok Lao Tse, w swym dziele: „Tao Te Ching” nazwał ten kanał centralną ścieżką. Na poziomie fizycznym kanał ten kontroluje wszystkie spontaniczne funkcje, takie jak oddychanie, bicie serca itp. Rozpoczyna się w trójkątnej kości krzyżowej, zwanej przez Greków Sacrum i przebiega wzdłuż kręgosłupa kończąc się na czubku głowy (ciemiączko). Zobacz film.

Czakry u człowieka

Czakry są to skupiska energii, które rządzą duchowymi, psychosomatycznymi aspektami naszej wewnętrznej istoty. W sanskrycie słowo to oznacza KOŁO, gdyż czakry mają kształt kół. Kiedy czakry zostają obudzone, zaczynają się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Otwierają się jak kwiaty i, ujawniając swoje cechy, przywracają nam wewnętrzną równowagę oraz poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne. Każdej z czakr przyporządkowane są jakości subtelne, cechy naszej osobowości, odpowiednie obszary w ciele fizycznym oraz elementy manifestujące dane centrum w naturze. Odpowiednie funkcjonowanie czakr wpływa na prawidłową kondycję fizyczną, psychiczną oraz duchową naszej istoty.
Film wyjaśniający budowę i działanie pierwszych trzech czakr, dostępny jest tutaj (napisy EN, PL).
Film wyjaśniający budowę i działanie kolejnych czakr dostępny jest tutaj (napisy EN, PL).
Informacje o oczyszczaniu czakr znajdują się tutaj.
Po doświadczeniu samorealizacji podczas medytacji obudzona Kundalini wkazuje, które czakry w danym momencie są zablokowane. Blokady czuć wewnątrz ciała i/lub na palcach. Jeżeli podczas medytacji czujesz mrowienie/kłucie/rwanie/itp. na danym palcu, oznacza to, że Kundalini zatrzymała się przy tej czakrze. Na dole tej strony znajdziesz informacje, które palce odpowiadają za którą czakrę.

1. Muladhara

„Mula” znaczy „korzeń”, a „adhara” – wsparcie. Czakra ta daje wsparcie i ochronę Muladharze, w której przebywa Kundalini, samej Kundalini i całemu systemowi subtelnemu. Znajduje się u podstawy lewego kanału. Rządzi splotem miednicy i obdarza nas niewinnością, czystością oraz mądrością.

2. Swadisthana

Jest to centrum ruchome, które krąży wokół Nabhi czakry, wspierając jej działanie i tworząc obszar zwany Void. Symbolizuje zmysł kreatywności. Kiedy Kundalini się podnosi, wchodzi do Nabhi, następnie do Swadhistany i z powrotem do Nabhi. Swadhistana rządzi splotem aorty.

3. Nabhi

Centrum to jest miejscem, w którym rezyduje nasza uwaga. Odpowiada też ono za nasz dobrobyt materialny, spokój wewnętrzny, hojność oraz zadowolenie. Rządzi splotem słonecznym.

4. Anahata

Centrum  zlokalizowane jest za kością mostka, w którym produkowane są antyciała, dla ochrony naszego systemu subtelnego. Czakra ta daje nam poczucie bezpieczeństwa. Zarządza splotem serca.

5. Vishuddhi

Centrum to jest zlokalizowane w szyi i gardle – odpowiada za każdy aspekt komunikowania się ludzi. Z fizycznego punktu widzenia kontroluje ono splot szyjny. Odpowiada ono za pięć narządów zmysłów i pozwala nam na osiągnięcie stanu, w którym jesteśmy świadkiem i widzem życia.

6. Agnya

Zlokalizowana w środkowej części czoła, na skrzyżowaniu nerwów wzrokowych, w miejscu gdzie zbiegają się kanały naszego systemu duchowego. Agnya jest prostą, wąską ścieżką, prowadzącą do stanu świadomości bez myśli. Jest to centrum przebaczenia.

7. Sahasrara

Zlokalizowana w mózgu, w układzie limbicznym (rąbkowym), przedstawia połączenie wszystkich czakr i wszystkich cech boskości w nas. Sahasrara jest przeznaczeniem, świętym miejscem, przepełnionym ciszą i błogością ducha.

Czakry na głowie

Czakry na dłoniach

Czakry na rękach i nogach

Czakry na stopach

Oczyszczanie czakr

Każda czakra odpowiada za wybrane cechy naszej osobowości oraz na poziomie fizycznym za pracę organów wewnętrznych. Innymi słowy, jeżeli system subtelny jest w balansie to nie chorujemy a nasze cechy osobowości poprawiają się. Na przykład, gdy trzecia czakra jest oczyszczona, znikają wszelkie problemy żołądkowe,  nałogi same odchodzą i stajemy się ostoją spokoju. A gdy czakra serca otwiera się, w szerszej perspektywie zaczynamy być bardziej kochającymi i współczującymi istotami ludzkimi. Wniosek jest taki, oczyszczanie czakr jest skuteczne jeżeli obserwujemy u siebie poprawę zdrowia fizycznego, psychicznego oraz stajemy się lepszymi istotami ludzkimi.

Czakry rządzą się swoimi prawami, trzeba poznać odpowiednie techniki, aby wszystko zaczęło się wypracowywać, podobnie jak z instrukcją, bez zapoznania się z nią, możemy zepsuć to czego ona dotyczy. Dlatego eksperymentowanie na ślepo nie jest pożądane 🙂

Aby proces oczyszczania wystartował, musi się coś w nas wydarzyć, musi zacząć pracować energia, która tę pracę zna i za nas ją wykona. W przeciwnym wypadku możemy zrobić sobie sporą krzywdę a w najlepszym wypadku będzie tak, jakby siedzieć w samochodzie z wyłączonym silnikiem i kręcić kierownicą w prawo lub w lewo. Najpierw samochód trzeba uruchomić.  Tą energią, która rozpoczyna cały proces jest Kundalini, bez Niej żadna technika nie zadziała, bez Niej nie otrzymamy jogi czyli połączenia. Przypuśćmy, że mamy komputer, który nie jest podłączony do prądu. Jaki jest z niego pożytek? Podobnie jest z naszym systemem subtelnym, musi zostać „podłączony” do energii, która go stworzyła. Każde oświecone pismo opisuje to wydarzenie jako powtórne narodziny, jogę (połączenie), oświecenie czy samorealizację.

W dużym uproszczeniu, można powiedzieć, że Kundalini wykona za nas prawie całe oczyszczanie, ale połączenie jest niezbędne. Osoba z uniesioną Kundalini powinna Ją czuć jak się unosi i gdzie się zatrzymuje, lub przynajmniej na początku powinna czuć na palcach bloki energetyczne z czakr. Na przykład, kciuk odpowiada za drugą czakrę. Dlaczego czujemy bloki z czakr na palcach? Gdy Kundalini się unosi, zaczyna wysyłać do zakończeń nerwowych na naszych palcach informacje o stanie naszego systemu subtelnego. Zrozumienie tego faktu jest również istotne. Jeżeli nie wiemy, z którą czakrą jest problem, to jak mamy sobie pomóc? Korygowanie zdrowych czakr, może się źle skończyć, podobnie jak dokręcanie śrubki, która jest prawidłowo dokręcona. Do oczyszczania czakr, można wykorzystać elementy takie jakie ziemia lub sól, woda, eter czy ogień, ale i w tym przypadku połączenie musi być ustanowione, ponieważ dopiero wtedy te elementy zaczynają oddziaływać i oczyszczać czakry.

Podsumowując, aby oczyszczanie przyniosło oczekiwane rezultaty, Kundalini musi być obudzona. Oczywiście sam możesz próbować różnych rzeczy i technik, ale po pewnym czasie zobaczysz (jeżeli jesteś wobec siebie szczery), że nie ma rezultatów, po prostu bez Kundalini prawdziwe oczyszczanie nie jest możliwe. W Sahaja Yodze poznasz proste techniki, które pomogą ci w równoważeniu systemu subtelnego.

Poniżej znajduje się diagram (pdf), na którym znajdziesz jakości czakr oraz kanałów. Gdy opisane centra zaczynają się otwierać i oczyszczać to opisane jakości zaczynają się manifestować w tobie.

Dodaj komentarz