„Medytacja to jedyny sposób, dzięki któremu się rozwijasz. Kiedy medytujesz, jesteś w ciszy. Jesteś w stanie świadomości wolnym od myśli. Wtedy następuje rozwój twojej świadomości.”

ŚRI MATADŹI NIRMALA DEWI

Witaj na stronie Sahadźa Joga Medytacja

Sahadźa Joga

Sahadźa Joga (Sahaja Yoga) jest unikalną metodą medytacji odkrytą w 1970 r. przez Shri Mataji Nirmala Devi poprzez łatwo osiąganą Samorealizację (obudzenie energii Kundalini). Otwiera ona drzwi do nowego wymiaru ludzkiej świadomości. Dzięki swojej prostocie, Sahadźa Joga to również medytacja dla początkujących. Nie jest potrzebna żadna wiedza ani umiejętności, aby rozpocząć medytację.


Medytacja

Medytacja to proces, który ma na celu przetransformować nas w lepszą istotę ludzką. Stawanie się lepszym człowiekiem nie odbywa się z dnia na dzień i wymaga samodyscypliny oraz pragnienia wzrostu duchowego.


Śri Matadźi

Historia Sahadźa Jogi rozpoczęła się w 1970 roku, kiedy to Śri Matadźi Nirmala Dewi umożliwiła masowe przebudzenie wewnętrznej energii Kundalini. Ponad 40 lat później Śri Matadźi podróżowała po świecie, prowadząc bezpłatne publiczne wykłady i dzieląc się doświadczeniem samorealizacji.


Dlaczego Sahadźa Joga?

Jest prosta

Nie musisz spędzać długich lat w górach, próbując osiągnąć oświecenie. Nie musisz niczego porzucać, albo spędzać tygodni w milczeniu. Nie musisz uczyć się mantr, albo nosić specjalnych strojów.  Medytacja pojawia się bardzo spontanicznie. Zajęcia są proste i przynoszące radość, a jeśli tylko jesteś w stanie utrzymać dyscyplinę medytacji (wystarczy 10 minut dwa razy dziennie), uświadomisz sobie, że jesteś w stanie osiągnąć stan głębokiej i pełnej spokoju medytacji na co dzień.

Jest za darmo

Nie musisz płacić za swą medytację. Nie ma żadnych pułapek lub ukrytych wydatków. Jeżeli opuścisz zajęcia w jednym tygodniu, nic się nie dzieje. Przyjdziesz wtedy, gdy będziesz mógł. To hojność i radość ducha innych medytujących osób, powoduje, że Sahaja Yoga może być przekazywana wszystkim tym, którzy mają pragnienie rozwoju.

Zauważasz rezultaty

Jesteś pełen wewnętrznego spokoju i relaksu. Możesz również odczuwać swoje własne czakry (centra energetyczne), a poprzez poznaną wiedzę o medytacji możesz zrozumieć wibracje tychże centrów energetycznych. Jeżeli czujesz się źle, medytujesz, używasz poznanych technik leczących twoje czakry, a jako rezultat tych działań twoje zdrowie również się poprawia.

Znajdziesz wszystko w jednym 

Główne religie, a w szczególności rdzenie ich nauk są uznawane i respektowane w Sahaja Yodze. Żadna ze ścieżek duchowych nie jest zła lub dobra. Poprzez medytację cała mądrość wszystkich wielkich Guru oraz Świętych jest wylewana na ciebie i co najlepsze jesteś w stanie to zrozumieć i poczuć wewnątrz. Sam doświadczysz, iż od momentu rozpoczęcia praktyki medytacji, zaczniesz głębiej rozumieć i doceniać nauki takich wielkich mistrzów jak Lao Tse, Budda czy Mahomet.

Jesteś swoim własnym „szefem”

Medytujesz i stosujesz introspekcję wedle swojego własnego tempa rozwoju. Nie musisz dotrzymywać kroku innym, ani wykonywać rzeczy, z którymi nie czujesz się jeszcze komfortowo. Jesteś swoim własnym nauczycielem, swoim własnym guru, swoim własnym mistrzem. Ten rodzaj medytacji daje ci możliwość i umiejętności by pomóc samemu sobie. Nie musisz polegać na innych. Oczywiście wśród praktykujących medytację Sahaja Yoga jest wiele osób, które mogą nauczyć cię wielu ciekawych technik i przekazać wiedzę, ale to czego szukasz i czego potrzebujesz znajduje się w tobie.

Jest wszędzie

Sahaja Yoga jest praktykowana prawie w każdym kraju na świecie. Zatem nieważne gdzie jesteś, możesz odnaleźć lokalne centrum Sahaja Yogi i uczęszczać na zajęcia. Nieważne gdzie jesteś, zawsze będziesz miał szansę spotkać się z innymi medytującymi osobami i czerpać radość ze wspólnej medytacji (kolektywna medytacja jest o wiele głębsza i silniejsza, aniżeli indywidualna medytacja).

Jest „przenośna”

Nie musisz niczego brać ze sobą: żadnych mat, napojów, specjalnych ciuchów czy też książek. Medytować możesz wszędzie – w cichym pokoju, hałaśliwym autobusie czy na plaży. Jeżeli tylko medytujesz codziennie, stan świadomości bez myśli (stan medytacji) jest łatwy do osiągnięcia i można go osiągnąć prawie w każdej sytuacji.

Ma swój sens

Wszystko, czego będziesz się uczyć ma swój sens. Dużo elementów w medytacji łączy się ze sobą, nawet jeżeli nie wszystko wcześniej było ci znane (np. czakry i ich poszczególne jakości). Kiedy uda ci się zgłębić tę wiedzę, zaczniesz odczuwać komfort i  naturalność jej stosowania.

Jest dostępna dla wszystkich 

Kiedy rozpoczynasz jakieś hobby lub dołączasz do jakiejś grupy ludzi, często zauważasz, iż daną grupę tworzą określone typy osób. Dla przykładu, niektóre grupy są zorientowane na młodzież, inne na starszych ludzi; część z nich na ludzi bogatych, albo ludzi mieszkających w pewnych, określonych częściach miasta. W Sahaja Yodze znajdziesz wszelkiego rodzaju osoby – kobiety i mężczyzn, młodych i starszych, bogatych i biednych, każdej postury oraz koloru skóry, z rozmaitymi zainteresowaniami, mówiącymi różnymi językami i wyznającymi różne poglądy. Nie musisz spełniać jakichkolwiek warunków, aby praktykować medytację Sahaja Yogi. To jest właśnie jedna z niezwykłości tego świata: to jest coś dla WSZYSTKICH.

Czujesz się dobrze

Za każdym razem, gdy pomedytujesz będziesz się czuł lepiej. Nieważne, czy będziesz miał bardzo głęboką medytację czy też nie. Dzięki twej praktyce zarówno rodzina jak i całe otoczenie będzie odczuwać korzyści płynące od ciebie.


System Subtelny

System subtelny (duchowy) człowieka w wielu innych tradycjach duchowych nazywany jest drzewem życia. Budową bardzo przypomina układ nerwowy, który jest jego manifestacją fizyczną, i po realizacji umożliwia nam rozpoznanie stanu naszych kanałów energetycznych oraz czakr.

Lewy kanał, Ida Nadi, to odpowiednik naszego lewego współczulnego układu nerwowego. Jego cechą jest kobiecość, nasz aspekt księżycowy oraz przeszłość. Odpowiada za emocje człowieka. 

Prawy kanał, Pingala Nadi to odpowiednik naszego prawego współczulnego systemu nerwowego. Jego cechą jest męskość, aspekt słoneczny człowieka oraz przyszłość.

Środkowy kanał, Suszumna Nadi, odpowiada naszemu centralnemu, przywspółczulnemu układowi nerwowemu. Odpowiada za nasz wzrost duchowy oraz naszą fizyczną, mentalną i emocjonalną równowagę.


Badania naukowe

Katya Rubia jest profesorem neuronauki poznawczej w Centrum Psychiatrii Społecznej, Genetycznej i Rozwojowej (SGDP) oraz na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, które są częścią Instytutu Psychiatrii King’s College w Londynie. Najbardziej znana jest ze swojej pracy w dziedzinie neurobiologii poznawczej dzieci i neuropsychiatrii, szczególnie nad zaburzeniami impulsywności, takimi jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzm, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i zaburzenia zachowania. Wykorzystuje techniki takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i neurofeedback. Jednym z głównych wkładów Katyi Rubia z tej dziedziny jest to, że dzieci z ADHD mają nieprawidłowości w synchronizacji i mają nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Katya Rubia ma na swoim koncie ponad 130 publikacji w czasopismach naukowych.


Korzyści płynące z medytacji Sahadźa Joga

System nerwowy człowieka, który jednocześnie stanowi element niezwykle wyszukanego mechanizmu nadzorującego, jest podzielony na trzy części: ośrodkową, obwodową oraz autonomiczny system połączeń nerwowych. Taki oto system reguluje nasze postrzeganie wszechświata, oraz działania będące następstwem tychże spostrzeżeń.

Jednym z pozytywnych skutków stosowania medytacji (będącej stanem świadomości bez myśli) jest to, że nasz autonomiczny system nerwowy samoczynnie redukuje nadczynność organizmu dając nam uspokojenie na poziomie fizycznym. Taki stan jest możliwy do osiągnięcia dzięki przepływowi energii przez obszar limbiczny mózgu (tj. Sahasrara czakrę znajdującą się na szczycie głowy), który jest połączony ze współczulnym systemem nerwowym człowieka.

Już od początku praktykowania medytacji jesteśmy w stanie zredukować poziom stresu, odczuwając jednocześnie z dnia na dzień większy spokój oraz zadowolenie. Fizycznie jesteśmy w stanie zapobiec wielu chorobom lub pozbyć się bieżących dolegliwości – również tych, które mają swą przyczynę w sferze mentalno-emocjonalnej. Generalnie, medytacja pomaga ustabilizować równowagę wewnętrzną oraz co najważniejsze pomaga osiągnąć najwyższy poziom oświecenia.

Fizyczne korzyści

Praca organów wewnętrznych naszego ciała jak również cechy oraz zachowanie wszystkich komórek ciała są koordynowane przez nasze ciało subtelne. Kiedy, któraś z czakr jest zablokowana, skutkuje to złym funkcjonowaniem organów, którymi dane centrum energetyczne się opiekuje. To jest moment, w którym najczęściej pojawiają się choroby. Medycyna konwencjonalna próbuje leczyć tylko objawy choroby. Medytacja jest w stanie wpłynąć na przyczyny dolegliwości, usuwając je. Jest to możliwe dzięki prostym technikom równoważenia naszego systemu subtelnego oraz oczyszczaniu czakr. Dzięki takiemu podejściu, nawet tak zwane ‘nieuleczalne’ choroby, w sposób spontaniczny mogą być uleczone. Główną rolę w tym procesie odgrywa oczyszczająca nas matczyna energia Kundalini.


Mentalne korzyści

Kiedy wkraczamy w stan medytacji, wkraczamy również w stan ciszy, co oznacza, że myśli, które do tej pory nas męczyły rozpuszczają się, a przed nami, w całej swej intensywności, rozpościera się rzeczywistość chwili teraźniejszej. Podczas medytacji umysł zostaje oczyszczony. Nasze zmysły zaczynają transmitować nam obraz świata, który pozbawiony jest filtru pochodzącego od myśli lub naszych życiowych uwarunkowań.


Emocjonalne korzyści

Kiedy energia Kundalini jest obudzona i jesteśmy zanurzeni w stanie medytacji, nasze emocje również ulegają zrównoważeniu. Wszystkie słabości, które manifestują się w takich emocjach jak chciwość, brak poczucia bezpieczeństwa, zazdrość itp. ulegają zminimalizowaniu pod wpływem radości odczuwanej dzięki stosowaniu medytacji. Ta radość jest całkowita, pozbawiona jakiejkolwiek dwoistości. Ta sama radość staje się motywacją naszego duchowego wyzwolenia.


Duchowe korzyści

Szczególnie medytacja Sahadźa Joga otwiera przed nami stan wiecznego, boskiego bytu, który jest prawdą, świadomością i szczęściem. Stajemy się częścią całości (częścią Pierwotnego stworzenia) tak jak kropla wody staje się oceanem, zaczynając manifestować się w kolektywnym bycie. To doświadczenie jest kolejnym etapem w ewolucji świadomości ludzkiej, o którym to jest mowa w wielu świętych pismach, a mianowicie, iż człowiek musi otrzymać swe ponowne narodziny (otrzymać Samorealizację). To oznacza, że dotychczas ukryta w nas nasza boska esencja, staje się rzeczywistością. Wraz z upływem czasu relacja z całością stworzenia wzmacnia się i zaczynamy odczuwać, że jest to jeden z najcenniejszych darów jakim mogliśmy być obdarzeni. Krocząc tą zrównoważoną ścieżką rozwoju, z dnia na dzień będziemy obserwować jak Kundalini wylewa na nas swe błogosławieństwa, nie tylko na poziomie fizycznym, emocjonalnym czy mentalnym, ale również materialnym, społecznym oraz zawodowym.


Samorealizacja

Sahadźa Joga zaczyna się od wyjątkowego doświadczenia przebudzenia energii Kundalini, zwanego samorealizacją.

Wykłady Śri Matadźi z polskimi napisami

Aktualności