Koniec I edycji warsztatów medytacji w ramach projektu „Zmień Świat, zmieniając Siebie”

Z dniem wczorajszym zakończyła się I edycja warsztatów medytacji w ramach projektu „Zmień Świat, zmieniając Siebie”, który realizowany był w „Warsztacie” Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i mamy nadzieję, iż druga edycja, która prawdopodobnie (w zależności od decyzji Urzędu miasta) odbędzie się po wakacjach, również znajdzie duże zainteresowanie wśród lokalnej społeczności.

Tymczasem, zapraszamy wszystkich uczestników projektu na zajęcia medytacji Sahaja Yogi w inne miejsca Warszawy wyszczególnione w zakładce KONTAKT/WARSZAWA.