Otwarcie Centrum Medytacji Sahaja Joga w Opolu

15 marca o godz. 18.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Medytacji Sahadźa Joga w Opolu. W wydarzeniu wziął  udział m.in. Prezydent Miasta Opola pan Arkadiusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miasta, pan Marcin Ociepa, a także inni Radni Miasta, przedstawiciele Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz przyjaciele, sympatycy i uczestnicy zajęć.

Szczególne podziękowania należą się Panu Prezydentowi, zaangażowanym w proces Radnym Miasta oraz przedstawicielom Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, bez których nie udałoby się sfinalizować tego wspaniałego przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, iż remont lokalu, w którym mieści się Centrum Medytacji, w przeważającej części został sfinansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Centrum Medytacji Sahadźa Joga będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta. Zajęcia Sahadźa Jogi są oczywiście bezpłatne i dostępne dla każdego. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach, których grafik dostępny jest TUTAJ.

Poniżej kilka fotograficznych impresji z uroczystości otwarcia Centrum Medytacji.