Ewolucja od aminokwasów do złożonego, inteligentnego DNA – co nas czeka jeszcze w ewolucji?

coupole-du-printemps-de-la-modeEwolucja miała miejsce od aminokwasów (związków wodoru, tlenu, azotu i węgla występujących na Ziemi) poprzez świat roślinny, zwierzęcy aż do człowieka i nie zakończyła się jeszcze. Teraz człowiek rozwija się od osobnika konsumpcyjnego, zajętego sprawami bytowymi, egzystencjonalnymi, gromadzącego rzeczy materialne, pełnego żądzy władzy – do człowieka duchowego. Wielu ludzi zadawało sobie pytanie jaki jest sens ich życia, czym różnią się od zwierząt, do jakiego celu dążą, na czym polega ich „wolna wola”. Było wielu świętych, którzy odkryli kim są, odnaleźli siłę, która ich stworzyła i połączyli się z nią. Ta siła powoduje, że z małego nasionka wyrasta duże drzewo o charakterystycznych liściach, kwiatach, zapachu i owocach. To ta siła powoduje, że dziecko z łona matki wychodzi w pełni ukształtowane po dziewięciu miesiącach, a ptaki wiedzą gdzie mają odlecieć na zimę i żółwie, gdzie mają złożyć jaja.

Tej siły poszukajmy w sobie. Prawdę można poznać jedynie poznając swojego Ducha. Jak poznać swego Ducha? Trzeba narodzić się ponownie tzn. obudzić swoją energię, która znajduje się u podstawy kręgosłupa i nazywana jest Kundalini. Ta energia jest Boską siłą miłości, jest wszystko przenikająca, jest wszechwiedząca, wszystko organizująca i jednocząca. Odczuwana jest po otrzymaniu realizacji (obudzeniu tej energii) jako boskie wibracje – chłodny powiew Ducha Świętego. Jest to siła Ducha w ludzkim sercu i w człowieku jest widoczna jako światło np. oczu. Człowiek obserwując przyczyny i skutki swoich poczynań oraz wydarzeń, które miały miejsce w jego życiu wskutek introspekcji poznaje siebie, zmienia swoje złe postępowanie rozumiejąc powody swojego zachowania i w ten sposób zmienia się na lepsze oraz rozwija duchowo. W innych ludziach widzi odbicie Boga, bo tak jak i on zostali stworzeni na Jego podobieństwo. Zaczyna rozumieć, że każdy człowiek bez względu na wyznanie, rasę i to czy jest wierzący, jest dzieckiem tego samego Boga. Więc wszyscy ludzie są jego braćmi i siostrami. Jako jedna wielka rodzina jesteśmy ze sobą powiązani i w naszym własnym interesie jest pomagać innym, a nie kłócić się i walczyć ze sobą. Zaczyna kochać ludzi bezwarunkowo i bez oczekiwań oraz ma z tego radość.

Zaczyna odczuwać i widzieć Boga nie tylko w ludziach, roślinach, widokach przyrody, ale również w zapachu ziemi i kwiatów, dźwiękach, śpiewie ptaków, szumie morza, szemraniu strumyka, huku wodospadu, powiewie wiatru, kroplach deszczu, płatkach śniegu, świetle słońca i księżyca itd., itp. Czuje nierozerwalną jedność z całym boskim stworzeniem oraz wewnętrzną wolność i radość. Staje się wewnętrznie spokojny. Jego wiara w Boga staje się niezachwiana oraz wierzy w siebie, ufa swojemu Duchowi i czuje całkowite bezpieczeństwo w swoim sercu, a swoją wolną wolę poddaje woli Boga. To wszystko przychodzi w trakcie medytacji to znaczy w świadomości bez myśli, gdy uwaga skierowana jest na Boga. Zmiany w człowieku następują w sferze: umysłowej – ma inną świadomość, inaczej postrzega świat, emocjonalnej – reaguje spontanicznie ze współczuciem i wyrozumiałością oraz miłością, lecz nie gwałtownie i wybuchowo, akceptuje przeciwności losu, a na poziomie fizycznym – zmienia się jego DNA. Widzi perfekcyjną, boską grę. Ziemia służy wszystkim żywym istnieniom dając pożywienie, schronienie i odzienie. Jest stworzony wspaniały łańcuch pokarmowy dla żywych istot, przyroda służy człowiekowi, a człowiek powinien służyć wszystkim ludziom ku radości Boga. Zachodzi pełna transformacja człowieka, który jest teraz w pełnej równowadze i harmonii z sobą samym i całym otoczeniem. W takim stanie mogą zniknąć wszelkie choroby i wojny.

 

pozdrawiam

Bożena

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności