Sahaja Yoga Medytacja – efektywna metoda w leczeniu depresji oraz stresu

Zespół naukowców na Uniwersytecie w Sydney przeprowadził badania na pełnoetatowych pracownikach firm chcąc uzyskać wyniki oddziaływania medytacji w walce ze stresem oraz depresją. Doświadczenie przeprowadzono na trzech grupach wolontariuszy. W czasie 8 tygodni trwania eksperymentu uzyskano mierzalne i praktyczne wyniki, świadczące o ogromnej efektywności działania medytacji Sahaja Yogi na uczestników doświadczenia. U tej grupy, która stosowała medytację Sahaja Yogi zaobserwowano znaczące obniżenie poziomu stresu oraz skutków depresji, w porównaniu do dwóch pozostałych grup, które stosowały inne metody medytacji nie uwzględniające uzyskiwania stanu świadomości wolnej od myśli jako jednego z elementów tego procesu.

Obecnie stosowane metody redukcji stresu oraz walki z depresją mają ograniczony poziom efektywności, dlatego włączenie w  metody leczenia takich form jak medytacja Sahaja Yogi miałoby ogromne znaczenie w pokonywaniu w prosty i bezkosztowy sposób swoich słabości oraz dolegliwości.

Więcej informacji dotyczących opisanego przedmiotu  można uzyskać tutaj oraz w wersji online periodyku Evidence Based Complementary Medicine, czołowego wydawnictwa zajmującego się tego typu badaniami.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności