Korzyści płynące z medytacji

System nerwowy człowieka, który jednocześnie stanowi element niezwykle wyszukanego mechanizmu nadzorującego, jest podzielony na trzy części: ośrodkową, obwodową oraz autonomiczny system połączeń nerwowych. Taki oto system reguluje nasze postrzeganie wszechświata, oraz działania będące następstwem tychże spostrzeżeń.

Jednym z pozytywnych skutków stosowania medytacji (będącej stanem świadomości bez myśli) jest to, że nasz autonomiczny system nerwowy samoczynnie redukuje nadczynność organizmu dając nam uspokojenie na poziomie fizycznym. Taki stan jest możliwy do osiągnięcia dzięki przepływowi energii przez obszar limbiczny mózgu (tj. Sahasrara czakrę znajdującą się na szczycie głowy), który jest połączony ze współczulnym systemem nerwowym człowieka.

Już od początku praktykowania medytacji jesteśmy w stanie zredukować poziom stresu, odczuwając jednocześnie z dnia na dzień większy spokój oraz zadowolenie. Fizycznie jesteśmy w stanie zapobiec wielu chorobom lub pozbyć się bieżących dolegliwości – również tych, które mają swą przyczynę w sferze mentalno-emocjonalnej. Generalnie, medytacja pomaga ustabilizować równowagę wewnętrzną oraz co najważniejsze pomaga osiągnąć najwyższy poziom oświecenia.

Fizyczne korzyści płynące z praktykowania medytacji

Praca organów wewnętrznych naszego ciała jak również cechy oraz zachowanie wszystkich komórek ciała są koordynowane przez nasze ciało subtelne. Kiedy, któraś z czakr jest zablokowana, skutkuje to złym funkcjonowaniem organów, którymi dane centrum energetyczne się opiekuje. To jest moment, w którym najczęściej pojawiają się choroby. Medycyna konwencjonalna próbuje leczyć tylko objawy choroby. Medytacja jest w stanie wpłynąć na przyczyny dolegliwości, usuwając je. Jest to możliwe dzięki prostym technikom równoważenia naszego systemu subtelnego oraz oczyszczaniu czakr. Dzięki takiemu podejściu, nawet tak zwane ‘nieuleczalne’ choroby, w sposób spontaniczny mogą być uleczone. Główną rolę w tym procesie odgrywa oczyszczająca nas matczyna energia Kundalini.

Mentalne korzyści płynące z praktykowania medytacji

 Kiedy wkraczamy w stan medytacji, wkraczamy również w stan ciszy, co oznacza, że myśli, które do tej pory nas męczyły rozpuszczają się, a przed nami, w całej swej intensywności, rozpościera się rzeczywistość chwili teraźniejszej. Podczas medytacji umysł zostaje oczyszczony. Nasze zmysły zaczynają transmitować nam obraz świata, który pozbawiony jest filtru pochodzącego od myśli lub naszych życiowych uwarunkowań.

Emocjonalne korzyści płynące z praktykowania medytacji

Kiedy energia Kundalini jest obudzona i jesteśmy zanurzeni w stanie medytacji, nasze emocje również ulegają zrównoważeniu. Wszystkie słabości, które manifestują się w takich emocjach jak chciwość, brak poczucia bezpieczeństwa, zazdrość itp. ulegają zminimalizowaniu pod wpływem radości odczuwanej dzięki stosowaniu medytacji. Ta radość jest całkowita, pozbawiona jakiejkolwiek dwoistości. Ta sama radość staje się motywacją naszego duchowego wyzwolenia.

Duchowe korzyści płynące z praktykowania medytacji

Szczególnie medytacja Sahaja Yogi otwiera przed nami stan wiecznego, boskiego bytu, który jest prawdą, świadomością i szczęściem. Stajemy się częścią całości (częścią Pierwotnego stworzenia) tak jak kropla wody staje się oceanem, zaczynając manifestować się w kolektywnym bycie. To doświadczenie jest kolejnym etapem w ewolucji świadomości ludzkiej, o którym to jest mowa w wielu świętych pismach, a mianowicie, iż człowiek musi otrzymać swe ponowne narodziny (otrzymać Samorealizację). To oznacza, że dotychczas ukryta w nas nasza boska esencja, staje się rzeczywistością. Wraz z upływem czasu relacja z całością stworzenia wzmacnia się i zaczynamy odczuwać, że jest to jeden z najcenniejszych darów jakim mogliśmy być obdarzeni. Krocząc tą zrównoważoną ścieżką rozwoju, z dnia na dzień będziemy obserwować jak Kundalini wylewa na nas swe błogosławieństwa, nie tylko na poziomie fizycznym, emocjonalnym czy mentalnym, ale również materialnym, społecznym oraz zawodowym.

Sahaja Jogini