Wielkanocne Jajo i Ponowne Narodziny

Wielkanocne Jajo i Ponowne Narodziny (fragmenty z wykładów Shri Mataji)

W dniu Wielkanocy dajemy ludziom jaja, aby im przypomnieć: „Teraz jesteś jajem i musisz stać się ptakiem”.

Ale nie sądzę, żeby ludzie to wiedzieli, ponieważ zmartwychwstanie jest przesłaniem Chrystusa. Ukrzyżowanie jest dokonaniem, ale zmartwychwstanie jest Jego przesłaniem.

Jajo ma bardzo duże znaczenie i jest to opisane w jednym ze starożytnych świętych pism w Indiach, dlaczego Wielkanoc powinna być świętowana z jajkiem. To jest najbardziej zaskakujące. To staje się jasne, jeśli zrozumiemy, w jaki sposób Chrystus jest symbolizowany przez jajko.

Zatem czym jest jajko?

W Sanskrycie, Brahmin jest nazywany dwijaha. ‘Dwihi jayeti’ oznacza tego, który narodził się dwa razy. I każdy ptak także nazywany jest dwija, co znaczy – narodzony dwa razy. Ponieważ ptak najpierw rodzi się jako jajko, a potem rodzi się drugi raz jako ptak. W ten sam sposób, człowiek rodzi się jako jajko a potem rodzi się jako Dusza Zrealizowana.

Zobaczcie, jak znaczące jest to, że oba nazywane są tak samo. Żadne inne zwierzę nie jest nazywane dwija, dopóki nie jest najpierw jajkiem, a potem wychodzi jako… kolejna rzecz.

Na przykład, nie ma tego u ssaków, żaden ze ssaków nie jest nazywany dwija z wyjątkiem ludzi. Jest to w zoologii niezwykłe, jeśli wiecie, że ssaki nie składają jaj, one rodzą swoje dzieci bezpośrednio. A my także jesteśmy ssakami. Ale pomimo tego, ludzie są nazywani dwijaha, tak jak ptaki.

Oznacza to, że ludzie, gdy się rodzą, są jajami lub stają się jajami. Jak stają się jajami? Poprzez sposób, w jaki rozwija się naszego ego i superego w nas. Teraz wy wszyscy jesteście tylko Sahaj yoginami, myślę, że rozumiecie o czym mówię. Kiedy ego i superego … Kiedy ego i superego… rozwijają się w człowieku, w pełnym stopniu, a obszar kości ciemieniowej jest całkowicie zwapniały, wtedy stajecie się jajkiem. Zostajecie całkowicie oddzieleni od waszej Matki, od Wszechprzenikającej Mocy Boga i zostajecie pozostawieni sami sobie jako jajko, aż dojrzejecie wewnątrz siebie w skorupce jaja, w swojej wolności, do punktu, w którym jesteście gotowi do wyklucia się. Matka ptak musi przebić głowę jajka i wychodzicie jako ptaki. Już jesteście wewnątrz rozwinięci i wtedy wylatujecie w obszar Wszechprzenikającej Mocy Boskiej Miłości.

Zatem, jak znacząca jest Wielkanoc i dlaczego Chrystus? Przyszedł na tę Ziemię ponieważ poznał tę koncepcję, On praktykował ten pomysł, albo możemy powiedzieć, że był ekspertem w tej dziedzinie. On sam mógł przekroczyć tę przeszkodę, przez co stał się dwija, ale On już taki był. Ale jak możecie uwierzyć, że możecie być dwijaha, możecie narodzić się ponownie? Mówiła o tym każda religia, każdy prorok, że powinniście narodzić się ponownie.

Dopóki nie narodzicie się ponownie – to oznacza chrzest, ale nie ten rodzaj chrztu, lecz prawdziwy – dopóki nie zostanie przebita ta powłoka na obszarze waszego ciemiączka, nie możecie stać się dwijaha. Jest to napisane we wszystkich świętych pismach, powiedziane przez wszystkich proroków; ktoś musiał wam pokazać, że można to zrobić.

On jest samą Boską mocą, Pranawą, samym Brahmą. Jego ponownym narodzeniem było zmartwychwstanie, cielesne zmartwychwstanie, podczas gdy wasze zmartwychwstanie jest w waszej świadomości. I widzicie to wyraźnie. Tym właśnie jest Wielkanoc.

Zastanawiam się, ilu chrześcijan zna znaczenie jajka. Teraz jajko oznacza etap, na którym jesteście przed Realizacją, kiedy znajdujecie się w skorupce jajka; jesteście panem X, jesteście panią Y, wszystko to. Ale kiedy całkowicie dojrzejecie wewnątrz, ptak jest gotowy i to jest czas na wyklucie się. To jest czas, kiedy rodzicie się drugi raz.

Więc w rzeczywistości, zmartwychwstanie Chrystusa właśnie to oznacza i dlatego dajemy to jajko ludziom mówiąc: „Jesteście jajkiem”, przypominacie o tym, i to jajko może stać się Duchem.

I jest również napisane, że kiedy On przyszedł, to było jajko. Najpierw został stworzony jako jajko. Połowa tego pozostała jako Shri Ganesha, a połowa stała się Mahavishnu.

Potem przyszedł na tę Ziemię i odszedł ze wszystkimi Jego elementami, a czyste wibracje uformowały Jego ciało, i On pozostał tam, w was wszystkich, aby zostać obudzonym. A kiedy Kundalini przeniesie waszą uwagę przez ten punkt, wy również stajecie się Duchem.

Dlatego On powiedział: „Jestem bramą, Jestem drzwiami”. Nie powiedział: „Jestem celem”. Powiedział: „Jestem drzwiami”, ponieważ wy nie możecie zostać Chrystusem. Dlatego nie powiedział: „Jestem celem”, że musicie Go osiągnąć, ale On stworzył dla was tę przestrzeń.

Możecie zostać duchowo przebudzeni; możecie stać się swoim Duchem. Ale Chrystus jest inkarnacją, był Synem Boga. A więc On jest inkarnacją i ta inkarnacja przyszła na tę Ziemię, aby po prostu wyciągnąć was z waszych elementów, abyście stali się Duchem.