Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie

Człowiek w swoich poszukiwaniach radości i szczęścia ucieka od swojego Ja, które jest prawdziwym źródłem radości. Uważa siebie za bardzo brzydkiego i nudnego, ponieważ nie zna swojego Ja. Ludzka istota poszukuje radości w pieniądzach lub w posiadaniu, we władzy lub w ograniczonej ludzkiej miłości, a w końcu i w religii, która również jest czymś zewnętrznym. Problem polega na tym, żeby skierować naszą uwagę do wnętrza. Wewnętrzny byt, będący naszą świadomością, jest energią. Nazywam ją energią Boskiej Miłości. Cała ewolucja i manifestacja materialnej energii jest kierowana przez najwyższą energię Boskiej Miłości. Nie wiemy jak potężna jest ta nieznana energia i jak nadzwyczaj jest troskliwa. Cicha praca świadomości jest tak automatyczna, drobiazgowa, dynamiczna i precyzyjna, że uważamy to za coś oczywistego.

Po Samorealizacji energia ta ukazuje się nam jako ciche, pulsujące wibracje, przepływające przez nas. Ale my nie jesteśmy w stanie osiągnąć Samorealizacji, ponieważ nie potrafimy ulokować naszej uwagi na czymś, czemu brakuje formy (na Bycie abstrakcyjnym). Zamiast tego, błądzimy uwagą po formach zewnętrznych.

Ale istnieje metoda, aby podłączyć się do Boskiej Energii – Sahaja Yoga.

Na samym początku muszę powiedzieć, że działanie Sahaja Yogi jest bardzo proste, aczkolwiek wewnętrzna praca jest dość złożona. Na przykład, jeśli chcecie oglądać telewizję, to jest to bardzo proste. Ale wyjaśnienie inżynieryjnej techniki telewizora jest bardzo trudne i wytłumaczenie jej jest skomplikowane. Aby nauczyć się działania telewizji, potrzebujecie wykwalifikowanego inżyniera, który ją rozumie i może objaśnić jej działanie.

Spróbuję wytłumaczyć Sahaja Yogę w najprostszy sposób, ale proszę, zauważcie, że to jest naprawdę skomplikowane, jeżeli chcecie poznać szczegóły. Najlepszym sposobem na cieszenie się telewizją jest jej włączenie i oglądanie. Potem możecie próbować zrozumieć inżynierię. Jako Matka mogłabym powiedzieć, że przygotowałam dla was jedzenie. Dlaczego mielibyście zamartwiać się, jak to zostało zrobione? Jeśli jesteście głodni, powinniście zacząć jeść. Ale jeśli w sumie nie jesteście głodni lecz ciekawscy, to co mogę zrobić? Nie mogę was, ani zmusić do jedzenia, ani sprawić abyście zgłodnieli przez dyskusje czy wykłady. Pozostawiam to waszej mądrości oraz wolności, abyście odczuli tę tęsknotę.

TROCHĘ PODSTAW SAHAJA YOGI

Słowo „Sahaja” (saha+ja) oznacza narodzony w was lub wrodzony. Cokolwiek jest wrodzone, manifestuje się bez żadnego wysiłku. Stąd nazwa Sahaja Yoga dla mojego systemu, który jest bezwysiłkowy, prosty i spontaniczny. Jest częścią Natury. Moglibyście go nazwać źródłem życia – żywotnością Boskości.

Aby zrozumieć życie, rozważcie przypadek czegoś co jest żywe – kiełkującego nasienia. Nasiono rośnie i staje się drzewem, rozkwita, a następnie kwiat staje się owocem. Żaden ludzki wysiłek nie może zmienić procesu wzrostu od nasienia do drzewa. Ogrodnik może tylko zatroszczyć się o wzrost drzewa. W ten sam sposób wzrost naszej świadomości, w celu dalszej ewolucji, odbywa się bezwysiłkowo. Kiedy płód w macicy matki ma dwa, trzy miesiące, wiązka promieni świadomości emitowana przez Wszechogarniającą Boską Miłość przechodzi przez rozwijający się mózg, aby go oświecić. Ludzki mózg swoim kształtem przypomina pryzmat. Tak więc wiązka tych promieni pada na niego, ulega refrakcji (załamanie promieni) na cztery różne kanały, które odpowiadają czterem aspektom systemu nerwowego.

Są to:

Przywspółczulny układ nerwowy
Współczulny układ nerwowy (prawy)
Współczulny układ nerwowy (lewy)
Centralny system nerwowy (co nie musi być omawiane, ponieważ jest obiektywne)
Wiązka promieni pada na kość ciemiączka (na szczycie głowy zwanym Taloo), przebija ją w centrum i przechodzi do rdzenia przedłużonego przez kanał Sushumna. Następnie, po opuszczeniu cieniutkiego jak nitka rdzenia przedłużonego, osiada w trzech i pół zwojach w kości trójkątnej u podnóża rdzenia kręgowego (Mooladhar). Ta spiralnie zwinięta energia zwana jest Kundalini. Subtelna energia wchodzi przez centrum mózgu (Sahasrara Brahmarandhra) i na swojej drodze w dół wytrąca kolejnych sześć centrów.

Materialną manifestacją tej subtelnej energii w kanale Sushumna w rdzeniu kręgowym, jest Przywspółczulny układ nerwowy. Centra czakr są odzwierciedlone na zewnątrz rdzenia kręgowego jako sploty. Zaskakująco, ilość splotów i pod-splotów na zewnątrz rdzenia odpowiada ilości czakr i ich płatków wewnątrz rdzenia kręgowego.

Nauka medyczna bardzo mało wie o tym układzie. Nazywa go autonomicznym układem nerwowym, co oznacza, że działa on sam – spontanicznie. Na przykład, jeśli chcemy zwiększyć tempo uderzeń serca, możemy to zrobić poprzez wytężenie siebie (aktywność współczulnego układu nerwowego). Ale nie możemy bezpośrednio zredukować pracy serca (aktywność przywspółczulnego układu nerwowego). Przywspółczulny układ nerwowy jest układem, który jest jak pompa paliwowa, poprzez którą wypełnia nas paliwo Boskiej Miłości. A kiedy rodzi się dziecko i pępowina zostaje przecięta, to w Sushumna (subtelny kanał w rdzeniu kręgowym) tworzy się przerwa. Na materialnym poziomie można zobaczyć tę szczelinę pomiędzy splotem słonecznym a nerwem błędnym przywspółczulnego układu nerwowego. Nazywana jest ona void (pustką) w systemie religii Zen i Mayą (lub Bhav-Sagar) w indyjskiej myśli. Później, kiedy ego i superego wzdymają się jak balony i przykrywają nasz mózg w najwyższym punkcie lewego oraz prawego współczulnego układu nerwowego, kość ciemiączka ulega zwapnieniu i Wszechogarniająca Witalna Siła Boskiej Miłości zostaje całkowicie odcięta. W następstwie czego ludzka istota identyfikuje siebie jako odrębną jednostkę i świadomość „Ja” (Aham) przewodzi. To dlatego człowiek nie zna swojej uniwersalnej nieświadomości. Jego ego zrywa to subtelne połączenie.

WITALNA ENERGIA

Współczulny układ nerwowy używa żywotnej energii. Istnieją dwa systemy: lewy i prawy. Dwa kanały, które przenoszą tę energię w subtelnej formie (w rdzeniu przedłużonym), nazywają się odpowiednio Ida i Pingala. Układ prawostronny (po prawej stronie) zaspokaja nagłe zdarzenia aktywnej świadomości (dodatkowe wysiłki i nagłe sytuacje). Lewostronny układ (w medycynie mówią, że pozostaje w uśpieniu) zaspokaja umysł podświadomy psyche (libido).

Te współczulne układy nerwowe nazywają się kanałem Słońca i kanałem Księżyca (Surya nadi i Chandra nadi). Hatha Yoga pochodzi od słów Ha i Tha, co oznacza słońce i księżyc. Dzięki tej jodze można kontrolować aktywność współczulnego układu, można użyć więcej zmagazynowanej energii lub na krótki czas całkowicie zatrzymać aktywność współczulnego. Ale poprzez tylko używanie zgromadzonej energii nie osiągniecie wiecznego przepływu Boskości. Poprzez kontrolę współczulnego układu możecie spowolnić tętno, a nawet zatrzymać serce na krótki czas. Możecie uzyskać wszystkie fizyczne symptomy przywspółczulnego układu. Ale nie możecie aktywować przywspółczulnego układu, który jest kanałem waszej prawdziwej jogi (spotkania z Boskością). Za pomocą Hatha Yogi możecie nawet kontrolować swój umysł. Ale umysł zarządzany w ten sposób jest mocno uwarunkowany, aby wznieść się w kierunku Boskości. Można utrzymywać dobre zdrowie i dobry umysł, aby być dobrym obywatelem w społeczeństwie, ale to nie jest jedyny cel w życiu.

KANAŁ UWAGI

Zarówno współczulny (sympatyczny) jak przywspółczulny (parasympatyczny) działają na splotach, ale w opozycji wobec siebie. Przywspółczulny układ rozluźnia sploty natomiast współczulny ściska energię poprzez ich ucisk. Jeden wypełnia żywotnością, drugi ją zużywa. We przywspółczulnym układzie nerwowym (Sushumna) jest szczelina, natomiast w współczulnym nie ma (w pępku). To jest przeszkoda sprawiająca, że wszystkie nasze poszukiwania – i wejście do przywspółczulnego – są do tej pory bezowocne. To tak, jak trzy drabiny, dwie dotykają podłoża, podczas gdy centralna wisi w powietrzu. Tak więc, kiedykolwiek staramy się wznieść w naszej świadomości, przechodzimy do układu współczulnego.

Jeśli przechodzimy w kierunku prawej strony, wchodzimy w aktywność, a to sprawia, że wzdyma się balon ego. W ten sposób czujemy się odpowiedzialni i aktywni. A kiedy ta aktywność powiększa się ponad granice, to tak jak w rosnącym drzewie, którego korzenie nie wyrosły równe, istota upada na ziemię. Nadaktywność współczulnego układu nerwowego powoduje napięcia, bezsenność i w końcu wszystkie śmiertelne choroby takie jak rak. Choroby te spowodowane są ściśniętymi splotami, które zostały pozbawione energii. Jeśli potraficie sprawić, aby przywspółczulny zdominował prawą stronę, to wtedy można zneutralizować efekty nadaktywności. A wtedy wszystkie choroby i skutki spowodowane przez prawą stronę zostaną automatycznie uleczone.

Lewostronny współczulny układ nerwowy ma moc przechowywania wszystkiego co jest w nas martwe. Łączy was z magazynami podświadomego umysłu i z kolektywną podświadomością (Bhootlok lub Paralok). Z tyłu mózgu, na samej górze tego kanału jest Superego, który jest jak balon. Staje się on ciężki przez przechowywanie uwarunkowań umysłu poprzez libido (energia psychiczna wg C.G. Junga). Tak więc, gdy napięcie jest duże, wtedy superego zostaje rozbite na wiele fragmentów. Jeśli wciąż nadwyrężacie się poprzez uwarunkowania to formuje się fragment próżni zasysając kolejną martwą osobowość z kolektywnej podświadomości (Paralok) do waszego superego. Tak więc, gdy w swoim dążeniu do prawdy zwiększycie wysiłki, ćwiczycie koncentrację, trenujecie umysł, wymuszacie abstynencję, wymuszacie medytację lub całkowicie zniewalacie się przez emocjonalnie przywiązanie umysłu, wtedy libido z pomocą naruszonego superego może podłączyć was do podświadomej kolektywności (Paralok) gdzie egzystują wszystkie martwe dusze – złe, dobre lub święte. Te dusze zaczynają się poprzez was manifestować, a wy zyskujecie siddhis [moce] lub dodatkowe postrzeganie pozazmysłowe. Właściwie te różne subtelne (martwe) osobowości dominują was poprzez superego.

NIEBEZPIECZNE TECHNIKI

Jest jeszcze inny sposób, który bez trudu może zostać zastosowany przez wielu tak zwanych nauczycieli. Metoda ta, za pomocą której obracają czakrę w kierunku libido, może umieścić was w waszej podświadomości. Sprawi, że uczeń albo wejdzie w trans, albo zaakceptuje całkowitą dominację martwych duchów wprowadzonych przez nauczyciela poprzez sploty. W pierwszym przypadku Sadhaka [uczeń] czuje się zrelaksowany, jego umysł zostaje wyłączony. Ale po kilku latach praktyki, zdaje sobie sprawę ze swej słabości. Nie może zmierzyć się z rzeczywistością i zaczyna intensywnie zażywać narkotyki. W drugim przypadku uczeń staje się kompletnym niewolnikiem nauczyciela i zaczyna oddawać wszystkie swoje materialne dobra nauczycielowi, bez zrozumienia stojącej za tym logiki. Ci nauczyciele nigdy nie wyjaśnią techniki, którą stosują, ani nie oddadzą nikomu innemu swoich mocy. W skrócie, wszystkie wysiłki w imię religii lub niewłaściwe obchodzenie się z Kundalini przez tak zwanych zrealizowanych ludzi mogą tylko aktywować współczulny układ nerwowy (lewy kanał Ida i prawy Pingala). Działania te nie mogą uczynić żadnego postępu w kierunku wprowadzenia do wykorzystania przywspółczulnego (środkowy-Sushumna). Wszystkie moce hipnozy, takie jak moc materializacji (zniewolenie mas dla pieniędzy lub sławy), moce wizjonerskie (Drishti Siddha), moce mowy (Vani Siddha), moce leczenia, transcendentalne odczucia (moce wyłączenia umysłu), oddzielenie ciała, i wiele innych, są zazwyczaj znajdywane wśród tych, którzy praktykują kontrolę nad duchami (Pret siddhi lub Smashan Vidya). Można udowodnić, że wszystkie tego typu moce są mocami zmarłych. To nie są Boskie moce, ponieważ Boskość nie interesuje się materialistycznymi tematami. Ją interesuje tylko cud wewnętrznego bytu i jego dalszy przejaw doprowadzający do ludzkiej ewolucji. Dlatego tym, którzy ulegają i zużywają swoją uwagę (Chitta) na takie „siddhis” i tym, którzy gonią za materialnymi cudami trudno jest odnaleźć się w Sahaja Yodze. Zauważyliśmy, że tacy ludzie, gdy konfrontują się z Sahaja Yogą, zaczynają dygotać i drżeć jak obłąkani. Jeśli, z wielkim trudem, taka osoba osiągnie Samorealizację, to straci całkowicie zainteresowanie takimi mocami i ich demonstracją. Zostanie uwolniona od wszystkich dodatkowych martwych osobowości, które ją zdominowały.

Nie ma potrzeby przechodzić przez warstwy podświadomości, aby wskoczyć do nieświadomości. Podświadomość jest końcem sama w sobie i gubi się po wkroczeniu w jej wymiary. Jej warstwy umieszczone są pionowo. Jedyna bezpośrednia droga prowadzi przez przywspółczulny (przez Sushumna) – centralną ścieżkę doprowadzającą was do Boskości (uniwersalnej nieświadomości) – poprzez Sahaja Yogę. Bardzo niebezpieczne jest stosowanie mocy podświadomości, które mogą stać się niekontrolowane i torturować praktykującego oraz Sadhaka. Ci, którzy chwilowo odczuwają korzyści, mogą doznać nieodwracalnego uszczerbku na ciele, umyśle.

OBIECANY CEL

Wszystkie religie obiecały wewnętrzną ciszę po osiągnięciu stanu Samorealizacji – wewnętrzny cud subtelnej świadomości, a nie materialistyczne oszustwo. Bhagavad Gita mówi, że staniecie się świadkiem (Sakshi Swarup) Boskiej gry. Wielu nowoczesnych myślicieli także mówi o nowej świadomości. Zostało to opisane jako „świadomość bez myśli”, która doprowadza do kolektywnej świadomości. Słyszymy o wielu proroctwach głoszonych przez starożytnych i współczesnych pisarzy, na temat ewolucji nowej rasy super-istot ludzkich o unikalnej świadomości. To nie są już puste słowa. Dzięki odkryciu Sahaja Yogi możliwe jest osiągnięcie transformacji ludzkiej świadomości na wyższe poziomy, obiecanej przez różnych proroków. Temat Kundalini nie jest już kwestią wiedzy książkowej. Teraz możecie gołym okiem zobaczyć oddech Kundalini w Mooladharze. Możecie poczuć różne czakry w rdzeniu kręgowym za pomocą palców. Dawniej wypełnienie luki w Sushumna było problemem nie do pokonania. Ale odkryto, że luka ta może zostać wypełniona wibracyjną mocą Boskiej Miłości.

Kundalini wznosi się majestatycznie jak matka, pokonując najwyższy wierzchołek mózgu (Brahmarandhra), nie robiąc przy tym najmniejszego problemu dziecku (sadhaka).

Dzieje się to w ciągu ułamka sekundy, w krótkim okresie pomiędzy dwiema kolejnymi myślami. Oczywiście, jeśli kandydat jest chory lub jego czakry są ściśnięte przez nadaktywność współczulnego układu nerwowego, wtedy Kundalini będąca matką każdego osobnika, będąca uosobieniem miłości, wiedzy i piękna, wie jak pięknie przejawiać Swoją miłość, jak dać odrodzenie swojemu dziecku bez sprawiania przy tym jakiejkolwiek krzywdy. Istnieje wiele opisów Kundalini ostrzegających nas przed niebezpieczeństwem i zagrożeniami jakie niesie za sobą Jej poskramianie. Również wiele książek opisuje brzemienne w skutkach lub przerażające doświadczenia budzenia Kundalini. Właściwie jest to spowodowane tym, że Kundalini nie uniesie się bez Sahaja Yogi, tzn., jeśli ktoś nie będąc osobą zrealizowaną spróbuje Ją obudzić, to Kundalini nie opuści swojego miejsca; bez właściwego zaproszenia staje się nieugięta i zezłoszczona. Dlatego współczulny układ wchodzi w aktywność. Kiedy posądza się Ją o związek z seksem, wtedy Ona wysyła gorące fale do współczulnego układu nerwowego, który powoduje ściśnięcie lub blokadę splotów i ścieżka Kundalini zostaje całkowicie uszkodzona.

Czasem wchodzi się w zabawne gestykulacje lub traci całkowicie świadomość zewnętrznego otoczenia. Ponadto, jeśli się niewłaściwie obchodzi z czakrami i Kundalini z powodu ignorancji lub chciwości nauczyciela, szansa na realizację przez aspiranta może stać się bardzo niewielka, a czasem niemożliwa. Umysł, który jest bardzo uwarunkowany, będący niewolnikiem samo-pobłażania lub egoistycznych działań i myśli, będzie również bardzo powolnym środkiem lokomocji dla Sahaja Yogi. Nawet jeśli czytacie bardzo dużo o od-uwarunkowaniu, możecie stać się jeszcze bardziej uwarunkowani. Jeśli próbujecie pozbyć się waszych uwarunkowań poprzez wysiłki, możecie stać się bardziej uwarunkowani niż byliście. Od-uwarunkowanie jest możliwe tylko dzięki Boskiej Miłości. Głównym „uwarunkowaniem” Sahaja Yogi jest to, że wasza wola i wolność są zawsze szanowane. W Sahaja Yodze osoba jest w pełni świadoma i czujna, otrzymuje wewnętrzną ciszę i doświadczenie bez czynienia żadnych nienaturalnych ruchów. Osoba siedzi w zupełnie prostej pozie, choć może również leżeć (Sahajasana or Shavasana). Oddychanie jest normalne lub spowolnione.

RELIGIA

Religie są również wyrażeniami i doświadczeniami zrealizowanych dusz – proroków. Oni także mówią o wewnętrznym bycie, ponownych narodzinach i o realizacji. Z początku, w Indiach próbowali zwrócić uwagę na wnętrze poprzez wprowadzenie symboli jakie ujrzeli – nieświadomego, uniwersalnego bytu wewnątrz. Doprowadziło to do panteizmu i uwaga aspiranta utknęła na symbolach (Sakar) i rytuałach, które zniszczyły główny cel. Inne rodzaje eksperymentów, mówienia tylko o abstrakcji (Nirakar) doprowadziły do wielu innych religii, które skończyły jako dogmaty i „izmy”. Powód jest oczywisty. Mówienie o kwiecie i miodzie nie może dać wam miodu, ale może tylko stworzyć dogmatyczne „izmy” w umyśle. Musicie być pszczołą, aby to osiągnąć, tzn. musicie się odrodzić. To musi się wydarzyć w środku, abyście zwrócili się do wnętrza. To jest zbyt wielkie i nieprawdopodobne osiągnięcie, ale czuję, że poszukiwania przez wieki przyniosły wspaniałe rezultaty.

KONIEC ŚCIEŻKI

Umysł charakteryzujący się dziecięcą niewinnością, osiąga bardzo szybko rezultaty. Jakiekolwiek by nie były obciążenia umysłu, to jeśli pragnienie jest uczciwe i poważne, wtedy aspirant prędzej czy później otrzyma Samorealizację. Po osiągnięciu tego stanu wibracje zaczynają wypływać z kończyn. Zostało to opisane przez Adi Shankaracharya w jego dziele ”Ananda Lahari”. Wibracje te są falami Boskiej Miłości, które mogą również wypełnić wewnętrzny byt innych osób i dać im takie samo doświadczenie Samorealizacji. W ten sposób rozpoczyna się reakcja łańcuchowa. Jedno światło oświeca drugie.

Fizyczne objawy są następujące:

Źrenice oczu rozszerzają się (działanie przywspółczulnego układu).

Twarz staje się promienna, ciało lekkie, wszelkie napięcia zostają całkowicie usunięte. Unoszenie się Kundalini może być ujrzane przez innych i odczuwane przez aspiranta. Najpierw czuje się wyraźne pulsowanie na Sahasrarze (wierzchołek mózgu), a gdy to ustanie, wewnątrz i w całej świadomości odczuwa się kompletną ciszę. Czuje się przechodzący przepływ łaski, schładzający całe istnienie. Gdy uwaga przenosi się na subtelne, materialne przywiązania odpadają. Osoba stopniowo przestaje utożsamiać się z fałszem i sztucznością. W materii widzi piękno, a nie wartość posiadania. W wiedzy, identyfikuje się z Prawdą i nie boi się mówić prawdę, nie dogadza też sobie podwójnymi standardami życia. Przepływ jego miłości staje się spontaniczny, szczodry, bez cienia przywiązania, posiadania lub chęci zwrotu. Staje się osobą bez wieku – głęboką osobowością.

Teraz spójrzmy co się dzieje wewnątrz.

Uwaga świadomości przenosi się do wewnętrznego bytu (Kundalini). Tak jak nić (Sutra) przechodzi przez każdy koralik naszyjnika, tak wewnętrzna świadomość (Kundalini) przechodzi przez każdą ludzką istotę. Jak tylko nasza uwaga przeniesie się do naszej wewnętrznej świadomości, możemy przenieść się do Kundalini każdego. Zaczynamy odczuwać charakter i pozycję Kundalini w innych osobach. Kolektywna świadomość zostaje ustabilizowana. Stajecie się uniwersalną istotą. Po jakimś czasie nie będziecie potrafili powiedzieć kto jest inną osobą. Moc miłości jest tak wielka i dynamiczna, że przy pomocy ruchu waszych palców możecie podnieść Kundalini u tysięcy. Staje się to dziecinnie proste. W ten sposób odbywa się masowa ewolucja istot ludzkich. To są oznaki nadejścia Złotej ery Prawdy (Satya Yuga).

Zapomnijmy o trudach jakie cierpieliśmy w naszym poszukiwaniu w przeszłości. To jest bez znaczenia, jeśli niektórzy nie znaleźli tego wcześniej. Musicie otworzyć swoje umysły i zrozumieć, że choć odkrycie jest bezprecedensowe, to nie czyni to żadnego poszukiwacza ani poprzednika nieznaczącym. Choć pewne próby zostały podjęte, to jest bez znaczenia, jeśli w końcu odnaleźliśmy drogę. To jest kolektywne osiągnięcie. Możliwe, że w chaosie Kali Yugi miało się to wydarzyć, a wielu z nas, tych którzy poważnie poszukiwali przez wiele żyć, odrodziło się, aby dane im obietnice zostały wypełnione przez Boskość. Może byliśmy swoimi własnymi poprzednikami.

Na drzewie życia mogło być bardzo niewiele kwiatów, ale czas kwitnienia nadszedł teraz. Zapach pragnienia zmaterializował się kolektywnie jako Sahaja Yoga. Wielu wskoczy do królestwa świadomości bez myśli, gdzie poznacie siebie i zaczniecie utożsamiać się z waszą uniwersalną naturą. Ci, którzy zasłużą, otrzymają tron wewnętrznego bytu, który zarządza niebem spokoju, oceanami boskiej miłości i najwyższej, wewnętrznej wiedzy, która jest bezgraniczna (Anand).

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi

Powyższy tekst został przetłumaczony na podstawie artykułu napisanego przez Shri Mataji w 1979 roku.

Artykuł został opublikowany w 1980 roku na łamach czasopisma „THE LIFE ETERNAL” (strony 3 – 8).

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności