Transformacja Ducha człowieka (Nauka na progu III tysiąclecia)

Zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem bardzo ciekawego artykułu, który ukazał się w gazecie.

Duch człowieka przedstawia sobą złożone skręcone energoinformacyjne pole. Cecha tego pola staje się jego własną integralną częstotliwością. W większości przypadków – są to niskie częstotliwości, które zniekształcają istotę człowieka. Na tym poziomie częstotliwości są wszystkie nieprzyjemności: uczucie ciągłego stresu, alkoholizm, narkomania, różne choroby, skażone postrzeganie życiowych wartości i otaczające środowisko. W taki sposób, przyczyny chorób i wszystkie przykrości, których doświadcza człowiek w swoim życiu, kryją się w niskich częstotliwościach duchowej struktury człowieka i niskiej witalności.

W celu zapewnienia pełnowartościowego zdrowia, człowiek przede wszystkim musi w logicznym planie poznać siebie, odkryć w samym sobie duchową istotę – energoinformacyjny podsystem, którego funkcjonowanie można zmieniać na lepsze. Shri Mataji o tym mówi:

”Poznać siebie oznacza poznać swojego Ducha”

Wartość Ducha decyduje o istocie człowieka: emocjonalnym, psychicznym, fizycznym i duchowym stanie. Duchowość każdego z nas jest indywidualna, konkretna i kształtuje się w różnorodne energoinformacyjne pola, powstanie których określa stan energetycznych centrów i ten stan Shri Mataji określa taką liczbą 3×7108 . Tą liczbę trudno przedstawić w fizycznej płaszczyźnie. Oto, co określa unikalność każdego z nas!

Jesteśmy podobni zewnętrznie, lecz w energoinformacyjnej płaszczyźnie jesteśmy różni, prawdopodobieństwo podobieństwa jest równe zeru. Także w tym przypadku, kiedy własne częstotliwości naszych skręconych pól znacznie rosną, człowiek, tak czy owak zachowuje swoją energoinformacyjną indywidualność.

Sformalizowanej informacyjno-energetycznej charakterystyce człowieka w zgodzie z nową koncepcją współczesnej fizyki może służyć kryterium witalności lub żywotności.

Informacyjno-energetyczna charakterystyka człowieka wygląda w następujący sposób:

V=I/E, gdzie V-kryterium witalności lub żywotności ; I – informacja (względna informatywność) ; E – energia.

Bardzo wysoki poziom witalności mają Prorocy, Święci, liderzy Sahaja Yogi, a także ludzie praktykujący Sahaja Yogę w prawdziwym znaczeniu tej metody.

Skręcone pole Ducha Świętego posiada nieskończoną informatyczność i, co za tym idzie, nieskończoną witalność. W tym polu zawiera się cała niezbędna dla człowieka informacja. Transformacja Ducha człowieka jest możliwa kosztem powiększenia integralnej częstotliwości energoinformacyjnego pola duchowej struktury człowieka.

Przy tym znacznie wzrasta wskaźnik witalności i jego utrzymanie stopniowo zbliża się do witalności  Ducha Świętego. Taka transformacja jest możliwa tylko przy wykorzystaniu metody Sahaja Yogi, która przybliża człowieka do energoinformacyjnego pola Ducha Świętego.

Znaczenie naszego bytu zawiera się w samodoskonaleniu się w celu połączenia naszego Ducha, a w szczególności duszy, z energoinformacyjnym polem Ducha Świętego.

To jest możliwe tylko poprzez transformację Ducha. Najważniejsze w życiu człowieka to: „stać się Duchem, a potem rozprzestrzeniać Ducha Świętego” – mówiła Shri Mataji na pujy Navaratri 24 października 1993 r. (Cabella, Włochy). Człowiek jest potrzebny przyrodzie, jak Boski pracownik dla polepszenia jakości skręconych energoinformacyjnych pól poznania otaczającego środowiska.

Poznanie otaczającego środowiska, jak szczególna duchowa substancja, dokonuje odwrotnego procesu – oddziaływuje na skręcone pole każdego człowieka i tym samym poprawia energoinformacyjną strukturę jego Ducha.

Energoinformacyjna cecha Ducha decyduje o moralnym stanie człowieka i w następstwie o kulturze jego zachowania. Kultura jest pochodną od stanu Ducha. W ten sposób, stopień duchowości i kultury człowieka określane są stanem skręconego energoinformacyjnego pola Ducha człowieka.

Wzniesienie Ducha jest ochroną od wszystkich negatywnych energii, gdziekolwiek by się taki człowiek znajdował. Poprzez energoinformacyjne pole Ducha łatwo „uczymy się” rozumiemy. Dlatego Wielki Stwórca zawsze wie nie tylko o naszych czynach ale i zna nasze myśli.

W tym celu, aby podwyższyć efektywność działania świadomości otaczającego środowiska należy zwiększyć ilość sahaja yogów – o wielkiej mocy generatorów skręconych energoinformacyjnych pól mieszkających w określonych miejscowościach. I tak ilość krytyczna joginów powinna stanowić przykładowo 1 procent od ilości ludności (zaludnienia). Ta ilość tworzy ten przedział, w którym ilość sahaja joginów mieszkających w danej miejscowości daje nową jakość w poznaniu otaczającego obszaru. Dla naszego miasta ta krytyczna ilość stanowi przykładowo 12 tys. ludzi. Przy dalszym wzroście ilości sahaja joginów nastąpi wyraźna zmiana jakości życia wszystkich, żyjących w danej miejscowości. Wyraźnie obniży się poziom przestępczości, narkomanii, alkoholizmu, na zawsze zniknie wiele chorób i takie wady (ułomności) człowieka jak egoizm, strach, chciwość, gniew, rozboje, kłamstwo, złe zwyczaje, lenistwo, zakłamanie.

Powstaje odwrotny związek wpływu – znacząco wzrasta duchowość i kultura całej ludności miasta. Przy okazji tego, automatycznie włącza się mechanizm samodoskonalenia się człowieka, i jego doświadczenie, mądrość, duchowe wzbogacenie się poprzez jego informacyjno-energetyczne pole, będzie ciągle się doskonalić pod wpływem informacyjnego pola Ducha Świętego i  zmieniać całokształt poznania otaczającego obszaru. System zamyka się, stając się samoregulującym, stabilnym i zaczynający się proces duchowej transformacji Ducha człowieka będzie trwał dalej.

Doktor nauk technicznych

prof. B.A. Fedoriec

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności