Pytania i odpowiedzi

Sahaja Yoga

Czym jest Sahaja Yoga?

Sahaja Yoga jest kolejnym stadium w ewolucji ludzkiej świadomości. Owo doświadczenie, które dzięki Shri Mataji Nirmala Devi zaczęło się rozprzestrzeniać w 1970 roku, obecnie stało się udziałem ludzi w ponad 100 krajach. Wiedza Sahaja Yogi jest bardzo stara, lecz utrzymywana była w tajemnicy i przekazywana głównie od guru do ucznia. Tak więc przez bardzo długi czas bardzo niewiele osób miało do niej dostęp. Teraz Shri Mataji udostępniła tę wiedzę wszystkim i samorealizację otrzymały setki tysięcy ludzi na całym świecie.
Nadejście Sahaja Yogi od bardzo dawna zapowiadały liczne duchowe tradycje oraz religie. Zanim jednak Sahaja Yoga na masową skalę stała się faktem, swoje poglądy i koncepcje na temat świata i życia mogliśmy wykształcić tylko poprzez ego oraz uwarunkowania, gdyż nie byliśmy w stanie osiągnąć świadomości bez myśli, która z samej swojej natury ma wymiar kolektywny. Ponieważ nie istnieje też żaden absolutny zewnętrzny wzorzec pozwalający odróżnić autentycznego nauczyciela od fałszywego, wielu poszukiwaczy prawdy dało się zwieść i podążyło za fałszywymi, samozwańczymi „guru”, których nadrzędnym celem są władza i pieniądze.
Sahaja (=spontaniczne) Yoga (=zjednoczenie z Ja) wyprowadza naszą świadomość poza strefę względnego myślenia, do sfery rzeczywistości, którą można w namacalny sposób odczuć w naszym centralnym układzie nerwowym. W efekcie tego doświadczenia, zwanego też Samorealizacją, Ponownym Narodzeniem, Chrztem, Satori itp., nasz rozwój duchowy dokonuje się bez żadnego wysiłku, rozwija się tak jak nasiono, które spontanicznie przekształca się w duże drzewo. Rozwój duchowy, będący siłą napędową tego procesu, doprowadza nas do fizycznej, psychicznej i emocjonalnej równowagi. Jak mówi Shri Mataji : „Nie jesteście zdolni do poznania rzeczywistego sensu waszego życia, dopóki nie jesteście połączeni z siłą, która was stworzyła!”

Dlaczego Sahaja Yoga różni się od innych form yogi?

Zacytujmy słowa Shri Mataji: „Sahaja Yoga różni się od innych yog, gdyż rozpoczyna się samorealizacją, która w innych jogach jest odległym i niedoścignionym marzeniem”. W czasach współczesnych, które nazywane są też czasami kwitnienia (blossom time), Shri Mataji wprowadziła metodę, dzięki której doświadczenie samorealizacji przebiega spontanicznie (sahaja), bez żadnego wysiłku.
Wewnątrz nas zostaje zapalone małe światełko – dla naszej świadomości otwiera się nowy wymiar – i poprzez medytację Sahaj możemy rosnąć bez żadnych umartwień i niewygód, prowadząc w społeczeństwie normalne życie rodzinne. I właśnie w świetle tej nowej świadomości stajemy się swoim własnym mistrzem, własnym przewodnikiem. Po samorealizacji możemy odczuć delikatny, chłodny powiew wydostający się z czubka głowy (przez ciemiączko) oraz na dłoniach (dzięki połączeniu z centralnym systemem nerwowym). Potrafimy tym samym identyfikować zakłócenia w naszych centrach energetycznych (czakrach) i umiemy je oczyszczać za pomocą naszej subtelnej energii – Kundalini.
Wchodzimy w stan kolektywnej świadomości. To oznacza, że możemy odczuwać także stan centrów energetycznych innych osób i oczyszczać je. Fakt, że jesteśmy nieodłączną częścią całości staje się w naszym życiu codziennym namacalnie rzeczywiste. Najwyższym, ostatecznym celem ludzkiego życia jest zjednoczenie się z czystym Duchem. Cel ten opisywano w różny sposób, lecz zawsze pozostaje on esencją wszystkich religii oraz tradycji duchowych na całym świecie. Samorealizacja jest pierwszym krokiem do jego realizacji. Kiedy połączenie z Boską Energią zostanie ustabilizowane, trzeba je pogłębiać i odżywiać. Regularna medytacja pozwala nam uświadomić sobie naszą prawdziwą tożsamość.

Czym są wibracje i Kundalini?

Kundalini jest siłą czystego pragnienia w nas – matczyną, duchową energią, rezydującą w uśpieniu, w trójkątnej kości krzyżowej sacrum, u podstawy kręgosłupa. Obudzenie Kundalini zawsze stanowiło cel wszelkich religii i tradycji duchowych na całym świecie.

„Kundalini uzdrawia was, poprawia was i obsypuje błogosławieństwami. Uwalnia was od wszystkich problemów świata materialnego” mówi Shri Mataji. Manifestacja energii Kundalini to właśnie wibracje to energia Ducha  Świętego (w sanskrycie Chaytanya). Po samorealizacji, czyli obudzeniu Kundalini, wibracje można samemu odczuć w postaci delikatnego, chłodnego powiewu wychodzącego z okolic ciemiączka (na czubku głowy), a także na dłoniach.

Czasem, jeżeli Kundalini, przechodząc przez nasz system subtelny nie natknie się na żadne przeszkody, owo odświeżające, kojące odczucie można obserwować także wewnątrz ciała (głównie w rejonie kręgosłupa, który odpowiada centralnemu kanałowi systemu subtelnego). Więcej informacji znajduje się w dziale Joga Kundalini

Kiedy i jak zaczęła się Sahaja Yoga?

Shri Mataji zawsze wiedziała że posiada zdolność obudzenia Kundalini i że przyszła na ten świat, aby umożliwić to obudzenie wszystkim ludziom. Najpierw chciała jednak wywiązać się ze zobowiązań rodzinnych, zanim podejmie swoją prawdziwą misję. Patrząc ze smutkiem, jak wielkich zniszczeń dokonali nieuczciwi tzw. „guru”, zapragnęła, aby wszyscy poszukiwacze prawdy mogli otrzymać swoją Samorealizację. 5 maja 1970 roku, podczas medytacji Shri Mataji otworzyła siódmą czakrę, Sahasrarę. To tysiącpłatkowe centrum znajduje się na pierwotnym poziomie jednostkowej ewolucji każdej istoty ludzkiej – poziomie duchowej integracji.

Shri Mataji rozpoczęła od obdarzenia realizacją małej grupki dwunastu poszukiwaczy w Indiach. Tak oto pierwsze kilkanaście osób na świecie doświadczyło obudzenia Kundalini: masowa realizacja stała się faktem. Sahaja Yoga bardzo szybko rozprzestrzeniła się w wioskach Indii, gdzie prości, niewinni jak dzieci ludzie tylko czekali, żeby z otwartym sercem przyjąć ten boski dar. Kiedy mąż Shri Mataji został nominowany na stanowisko Sekretarza Generalnego Organizacji Morskiej Narodów Zjednoczonych, oboje przenieśli się do Londynu. Realizację zaczęli otrzymywać także zachodni poszukiwacze prawdy. Sahaja Yoga zaczęła się rozwijać w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W latach 1989-1990 roku lotem błyskawicy rozprzestrzeniła się w Rosji oraz w krajach Europy Wschodniej, gdzie tysiące poszukiwaczy zapełniało stadiony i miejsca spotkań, aby usłyszeć mowę Shri Mataji i otrzymać samorealizację. Obecnie Sahaja Yoga istnieje w ponad 100 krajach na pięciu kontynentach.

Czy Sahaja Yoga jest łatwa w praktykowaniu? Jakie są jej efekty?

Tym, co oddziałuje na Kundalini jest szczere pragnienie poszukiwacza prawdy. Kiedy osoba poszukująca wejdzie w stan świadomości bez myśli, to dzięki owemu pragnieniu spontanicznie działająca energia systemu subtelnego przenosi ją w ciszę medytacji. Medytacja nie wymaga ani fizycznego, ani psychicznego wysiłku. Jest zjawiskiem zupełnie spontanicznym. Korzyści: bardzo szybko zaczyna się odczuwać korzyści medytacji w przeróżnych aspektach życia.

A. Korzyści na poziomie fizycznym: nasz system subtelny koordynuje całą pracę wykonywaną przez organy i komórki w naszym ciele. Kiedy któreś z centrów energetycznych jest zablokowane, pojawiają się fizyczne dolegliwości w kontrolowanych przezeń organach. Wówczas znana nam medycyna stara się uleczyć symptomy. Medytacja Sahaja Yogi pozwala nam rozpoznać i usunąć bezpośrednią przyczynę zakłócenia, metodą zrównoważenia naszego systemu subtelnego i oczyszczania centrów energetycznych. Tak więc, nawet tak zwane nieuleczalne choroby, mogą zostać wyleczone w sposób spontaniczny, dzięki oczyszczającemu działaniu energii Kundalini.

B. Korzyści na poziomie psychicznym: kiedy wchodzimy w stan medytacji, wkraczamy w królestwo ciszy; myśli, które nas zwykle nawiedzają, rozpływają się i z całą intensywnością odsłania się przed nami rzeczywistość chwili obecnej. Nasze zmysły przekazują bezpośredni wizerunek świata, nie zniekształcony przez umysł ani przez nasze uwarunkowania. Umysł staje się oświeconym sługą naszego oświeconego Ducha.

C. Korzyści na poziomie emocjonalnym: kiedy Kundalini jest obudzona, a my zagłębiamy się w medytację, nasze emocje także wracają do równowagi. Radość medytacji redukuje wszelkie słabości, takie jak chciwość, brak poczucia bezpieczeństwa, zazdrość etc. ,które zakłócają ekspresję czystych i szczerych uczuć. Radość ta jest absolutna, poza wszelką dwoistością i ona właśnie staje się motywacją do osiągnięcia wyzwolenia.

D. Korzyści na poziomie duchowym: medytacja Sahaja odsłania przed nami Wieczną, Boską Istotę, która jest Prawdą, Świadomością i Błogością. Stajemy się nieodłączną częścią całości, jak kropla w oceanie Miłości i w stanie medytacji wtapiamy się w tę Praistotę. Owo doświadczenie to kolejny etap w ewolucji świadomości ludzi: o takim człowieku mówi się, że jest zrealizowany, oświecony lub narodzony ponownie. Czyli, że jego duchowa esencja, która do tej pory była ukryta, staje się rzeczywistością. Możemy się teraz zająć balansowaniem naszej wewnętrznej istoty, wykorzystując wiedzę, którą daje nam Shri Mataji, i więzi, jaką z Nią nawiązujemy podczas medytacji. Nasze połączenie z boskością stopniowo będzie się pogłębiać i jest to, bez wątpienia, najcenniejszy dar, jaki może dać nam obudzenie Kundalini. Ta centralna ścieżka, dzień po dniu, umacniana w nas, naszą Kundalini i pozwala nam doświadczać wszelkich błogosławieństw, nie tylko dotyczących zdrowia fizycznego, emocjonalnego, czy psychicznego, lecz także w sferze spraw materialnych, społecznych i zawodowych. Od samego początku wibracje pomagają nam  dekodować wiadomości uzyskiwane z obszaru kolektywnej świadomości, informujące nas o problemach zakłócających nasz system subtelny. Dzięki uwadze, która po obudzeniu Kundalini jest oświecona, i obserwacji naszej wewnętrznej istoty podczas medytacji, coraz lepiej potrafimy ocenić wibracyjny stan, nie tylko własnego systemu subtelnego, lecz także systemów subtelnych innych ludzi.

Oddziaływanie wibracji na środowisko:

Naukowe badania wykonane w Rosji wykazały efekt wpływu wibracji na poziom radioaktywności. Badania wykazały znaczący spadek poziomu radioaktywności przedmiotów poddanych uprzednio działaniu wibracji. Odkryto ponadto, że wibracje mają pozytywny wpływ na skażone radioaktywnie jeziora – pod wpływem wibracji poziom skażenia zmniejszył się.

Eksperymenty w rolnictwie pokazały, że wibracje zwiększyły wzrost roślin i kiełkowania nasion, i polepszyły ilość i częstość zbiorów z pola. W czasie kiedy mimo wszystko istnieje moda na „100% sztuczności we wszystkim”, możemy zauważyć jak olbrzymi potencjał niosą wibracje dla ludzkości. Mocnym punktem tego bogactwa energii jest to, że mogą być używane w leczeniu, w ekologii i produkcji żywności. Dzieje się to dlatego, że są one częścią pewnych wewnętrznych naturalnych procesów.

Priorytetem jednakże jest wewnętrzna transformacja naszej świadomości. Istotne jest zrozumienie, że celem samorealizacji nie jest leczenie lub użycie ich do różnych ulepszeń – to jest tylko powierzchowny efekt. Celem samorealizacji jest osiągnięcie nieustającego połączenia z Boskością. W tym stanie większość cudów i wszystkie korzyści są łatwo dostępne dla nas poprzez ten nowy wymiar naszej świadomości.

Shri Mataji wyjaśnia to w ten sposób, że ludzka istota staje się uniwersalną: „Stopniowo ludzie przestają się identyfikować z jakimkolwiek fałszem lub sztucznością. W ten sposób zauważają głębię piękna rzeczy w miejsce ich wartości materialnych jako mienia czy dobytku. Wraz z pełną wiedzą identyfikują się oni z prawdą.” Ponieważ subtelne centra są otwarte to ich jakości manifestują się w nas. Niewinność, przebaczenie, odwiązana hojność, satysfakcja, spokój, poczucie bezpieczeństwa, dyplomacja i pokora rozprzestrzenią się jak zapach kwitnących kwiatów, gdy nasza medytacja rozwinie się głębiej i bardziej szczerze.

Czym jest „Ja”?

„Ja” albo inaczej „osobowość” lub „samo” oznacza, że my realnie istniejemy. Jest to końcowa scena naszej ewolucji pozwalająca nam stać się własną rzeczywistą istotą. „Ja” może być osiągnięte tylko wtedy, gdy zmienimy i uwolnimy się od wszystkich fałszywych identyfikacji postrzeganych na naszym poziomie fizycznym, mentalnym jak i emocjonalnym. „Ja” umiejscowione jest w naszym sercu i obudzone przez Kundalini może być odczute w obszarze ciemiączka na czubku naszej głowy, w czakrze o tysiącu płatków znanej jako Sahasrara. Chwila, kiedy doświadczamy obudzenia nazwana jest samorealizacją.

Nie ma w tym nic rewolucyjnego tak dla teorii jak i dla doświadczeń. Proces ten był opisany nie tylko przez świętych i proroków w przeszłych latach, ale także przez Szwajcara, Carola Gustava Junga w bardziej współczesnych czasach. Jakkolwiek z praktycznego punktu widzenia Sahaja Yoga jest rewolucyjna w tym, że teraz dzięki technice danej nam przez Shri Mataji Nirmala Devi, możliwe jest doświadczanie samorealizacji w sposób rzeczywisty, namacalny i kolektywny. Doświadczenie to, łatwo potwierdzane jest z dnia na dzień i stopniowo rozwija się głębiej i głębiej.

Ile to kosztuje?

Samorealizacja jest bezpłatna. My nie możemy płacić za żywe i spontaniczne doświadczenie, tak samo jak nie możemy zapłacić Matce Ziemi za to, że powoduje powstanie kiełka rośliny z jej nasienia .

Z drugiej strony uważamy to za nasz przywilej, by ta strona internetowa służyła przyjemności dzielenia się z Tobą tym co stało się naszym życiem od czasu, gdy otrzymaliśmy samorealizację.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.