Wpływ wibracji na właściwości wody

Wpływ wibracji na właściwości wody – wyniki badań:

Ukraina, Kijów, doktor chemii Ludmiła Iwanowna Tkaczenko (1)

W miarę rozprzestrzeniania się Sahaja Yogi powszechna staje się wiedza o możliwości wibrowania wody bezpośrednio przez Shri Mataji, jak i też pośrednio w obecności Jej fotografii. Przeprowadzono wiele eksperymentów poświadczających ciekawe cechy wibrowanej wody. Wibrowana woda nie psuła się zachowując swoje właściwości przez szereg miesięcy. Przeprowadzono eksperymenty z wodą pobraną z różnych źródeł i miejsc pochodzenia. W celu uogólnienia wyników do opisanych poniżej eksperymentów użyto wodę o typowych cechach fizycznych i chemicznych wykorzystywaną powszechnie do celów bytowych w mieście i pobraną z kranu domowej instalacji wodnej.

Woda po pobraniu z kranu została umieszczona przed zdjęciem Shri Mataji. Uzyskane rezultaty (tabela 1) pokazują, wpływ wibracji na zmianę wszystkich charakterystyk. Efekt oczyszczenia się wody wyniósł od 10% do 70%. Co ciekawe znacząco silny wpływ wibracji na wodę pokazały charakterystyki zanieczyszczeń przekraczające ustalone normy takie jak: występowanie w wodzie żelaza, amoniaku czy też poziom mętności.

Charakterystyki Woda testowa Woda wibrowana
Utlenialność nadmanganianempotasu, mg O2/l 6,3 5,9
Mętność, mg/l 1,8 0,7
Przezroczystość, w stopniach 60 47
Żelazo, mg/l 0,69 0,18
Amoniak, mg/l 0,9 0,6
Aktywna reakcja środowiska, pH 7,45 7,55
Zasadowość, mg-ekv./l 2,4 2,3

Wielu – szczególnie sahaja yoginom znany jest fakt, że rzeka Barbera przepływająca przez miasto Cabella była kiedyś ekstremalnie mocno zanieczyszczona i miejscowa ludność nie mogła z niej korzystać (2). Obecnie w tej rzece spotyka się pstrągi. Przeprowadzono analizę wody z rzeki, a następnie ponownie po dodaniu do niej wody wibrowanej (5 ml na 500 ml wody z rzeki). Wyniki pokazane w tabeli nr 3 jednoznacznie pokazują, że jakość wody w rzece jest znacząco lepsza od jakości wielu źródeł pitnej wody. Jednak i jej parametry ulegają polepszeniu po dodaniu wibrowanej wody.

Charakterystyki Woda rzeki Barbera Woda rzeki Barbera z dodatkiem wibrowanej
Utlenialność nadmanganianempotasu, mg O2/l 1,84 1,46
Chlorki, mg/l 10,0 8,5
Żelazo, mg/l 0,12 0,08
Amoniak, mg/l 0,018 0,015
Azotany, mg/l 10 8,5
Twardość, mg-eq/l 2,9 2,8

1. Powyższe badania przedstawione były na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Moralność, Zdrowie, Pokój: Wschód -Zachód” Petersburg 19-20 wrzesień 1995 r.

2. W Cabelli od wielu lat odbywają się regularne spotkania sahaja yoginów z całego świata, którzy regularnie medytują nad brzegiem rzeki Barbera

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.