Czym jest Sahaja Yoga?

Sahaja Yoga jest kolejnym stadium w ewolucji ludzkiej świadomości. Owo doświadczenie, które dzięki Shri Mataji Nirmala Devi zaczęło się rozprzestrzeniać w 1970 roku, obecnie stało się udziałem ludzi w ponad 100 krajach. Wiedza Sahaja Yogi jest bardzo stara, lecz utrzymywana była w tajemnicy i przekazywana głównie od guru do ucznia. Tak więc przez bardzo długi czas bardzo niewiele osób miało do niej dostęp. Teraz Shri Mataji udostępniła tę wiedzę wszystkim i samorealizację otrzymały setki tysięcy ludzi na całym świecie.
Nadejście Sahaja Yogi od bardzo dawna zapowiadały liczne duchowe tradycje oraz religie. Zanim jednak Sahaja Yoga na masową skalę stała się faktem, swoje poglądy i koncepcje na temat świata i życia mogliśmy wykształcić tylko poprzez ego oraz uwarunkowania, gdyż nie byliśmy w stanie osiągnąć świadomości bez myśli, która z samej swojej natury ma wymiar kolektywny. Ponieważ nie istnieje też żaden absolutny zewnętrzny wzorzec pozwalający odróżnić autentycznego nauczyciela od fałszywego, wielu poszukiwaczy prawdy dało się zwieść i podążyło za fałszywymi, samozwańczymi „guru”, których nadrzędnym celem są władza i pieniądze.
Sahaja (=spontaniczne) Yoga (=zjednoczenie z Ja) wyprowadza naszą świadomość poza strefę względnego myślenia, do sfery rzeczywistości, którą można w namacalny sposób odczuć w naszym centralnym układzie nerwowym. W efekcie tego doświadczenia, zwanego też Samorealizacją, Ponownym Narodzeniem, Chrztem, Satori itp., nasz rozwój duchowy dokonuje się bez żadnego wysiłku, rozwija się tak jak nasiono, które spontanicznie przekształca się w duże drzewo. Rozwój duchowy, będący siłą napędową tego procesu, doprowadza nas do fizycznej, psychicznej i emocjonalnej równowagi. Jak mówi Shri Mataji : „Nie jesteście zdolni do poznania rzeczywistego sensu waszego życia, dopóki nie jesteście połączeni z siłą, która was stworzyła!”

Posted in: Sahaja Yoga