Dlaczego Sahaja Yoga różni się od innych form yogi?

Zacytujmy słowa Shri Mataji: „Sahaja Yoga różni się od innych yog, gdyż rozpoczyna się samorealizacją, która w innych jogach jest odległym i niedoścignionym marzeniem”. W czasach współczesnych, które nazywane są też czasami kwitnienia (blossom time), Shri Mataji wprowadziła metodę, dzięki której doświadczenie samorealizacji przebiega spontanicznie (sahaja), bez żadnego wysiłku.
Wewnątrz nas zostaje zapalone małe światełko – dla naszej świadomości otwiera się nowy wymiar – i poprzez medytację Sahaj możemy rosnąć bez żadnych umartwień i niewygód, prowadząc w społeczeństwie normalne życie rodzinne. I właśnie w świetle tej nowej świadomości stajemy się swoim własnym mistrzem, własnym przewodnikiem. Po samorealizacji możemy odczuć delikatny, chłodny powiew wydostający się z czubka głowy (przez ciemiączko) oraz na dłoniach (dzięki połączeniu z centralnym systemem nerwowym). Potrafimy tym samym identyfikować zakłócenia w naszych centrach energetycznych (czakrach) i umiemy je oczyszczać za pomocą naszej subtelnej energii – Kundalini.
Wchodzimy w stan kolektywnej świadomości. To oznacza, że możemy odczuwać także stan centrów energetycznych innych osób i oczyszczać je. Fakt, że jesteśmy nieodłączną częścią całości staje się w naszym życiu codziennym namacalnie rzeczywiste. Najwyższym, ostatecznym celem ludzkiego życia jest zjednoczenie się z czystym Duchem. Cel ten opisywano w różny sposób, lecz zawsze pozostaje on esencją wszystkich religii oraz tradycji duchowych na całym świecie. Samorealizacja jest pierwszym krokiem do jego realizacji. Kiedy połączenie z Boską Energią zostanie ustabilizowane, trzeba je pogłębiać i odżywiać. Regularna medytacja pozwala nam uświadomić sobie naszą prawdziwą tożsamość.

Posted in: Sahaja Yoga