Czy Sahaja Yoga jest łatwa w praktykowaniu? Jakie są jej efekty?

Tym, co oddziałuje na Kundalini jest szczere pragnienie poszukiwacza prawdy. Kiedy osoba poszukująca wejdzie w stan świadomości bez myśli, to dzięki owemu pragnieniu spontanicznie działająca energia systemu subtelnego przenosi ją w ciszę medytacji. Medytacja nie wymaga ani fizycznego, ani psychicznego wysiłku. Jest zjawiskiem zupełnie spontanicznym. Korzyści: bardzo szybko zaczyna się odczuwać korzyści medytacji w przeróżnych aspektach życia.

A. Korzyści na poziomie fizycznym: nasz system subtelny koordynuje całą pracę wykonywaną przez organy i komórki w naszym ciele. Kiedy któreś z centrów energetycznych jest zablokowane, pojawiają się fizyczne dolegliwości w kontrolowanych przezeń organach. Wówczas znana nam medycyna stara się uleczyć symptomy. Medytacja Sahaja Yogi pozwala nam rozpoznać i usunąć bezpośrednią przyczynę zakłócenia, metodą zrównoważenia naszego systemu subtelnego i oczyszczania centrów energetycznych. Tak więc, nawet tak zwane nieuleczalne choroby, mogą zostać wyleczone w sposób spontaniczny, dzięki oczyszczającemu działaniu energii Kundalini.

B. Korzyści na poziomie psychicznym: kiedy wchodzimy w stan medytacji, wkraczamy w królestwo ciszy; myśli, które nas zwykle nawiedzają, rozpływają się i z całą intensywnością odsłania się przed nami rzeczywistość chwili obecnej. Nasze zmysły przekazują bezpośredni wizerunek świata, nie zniekształcony przez umysł ani przez nasze uwarunkowania. Umysł staje się oświeconym sługą naszego oświeconego Ducha.

C. Korzyści na poziomie emocjonalnym: kiedy Kundalini jest obudzona, a my zagłębiamy się w medytację, nasze emocje także wracają do równowagi. Radość medytacji redukuje wszelkie słabości, takie jak chciwość, brak poczucia bezpieczeństwa, zazdrość etc. ,które zakłócają ekspresję czystych i szczerych uczuć. Radość ta jest absolutna, poza wszelką dwoistością i ona właśnie staje się motywacją do osiągnięcia wyzwolenia.

D. Korzyści na poziomie duchowym: medytacja Sahaja odsłania przed nami Wieczną, Boską Istotę, która jest Prawdą, Świadomością i Błogością. Stajemy się nieodłączną częścią całości, jak kropla w oceanie Miłości i w stanie medytacji wtapiamy się w tę Praistotę. Owo doświadczenie to kolejny etap w ewolucji świadomości ludzi: o takim człowieku mówi się, że jest zrealizowany, oświecony lub narodzony ponownie. Czyli, że jego duchowa esencja, która do tej pory była ukryta, staje się rzeczywistością. Możemy się teraz zająć balansowaniem naszej wewnętrznej istoty, wykorzystując wiedzę, którą daje nam Shri Mataji, i więzi, jaką z Nią nawiązujemy podczas medytacji. Nasze połączenie z boskością stopniowo będzie się pogłębiać i jest to, bez wątpienia, najcenniejszy dar, jaki może dać nam obudzenie Kundalini. Ta centralna ścieżka, dzień po dniu, umacniana w nas, naszą Kundalini i pozwala nam doświadczać wszelkich błogosławieństw, nie tylko dotyczących zdrowia fizycznego, emocjonalnego, czy psychicznego, lecz także w sferze spraw materialnych, społecznych i zawodowych. Od samego początku wibracje pomagają nam  dekodować wiadomości uzyskiwane z obszaru kolektywnej świadomości, informujące nas o problemach zakłócających nasz system subtelny. Dzięki uwadze, która po obudzeniu Kundalini jest oświecona, i obserwacji naszej wewnętrznej istoty podczas medytacji, coraz lepiej potrafimy ocenić wibracyjny stan, nie tylko własnego systemu subtelnego, lecz także systemów subtelnych innych ludzi.

Oddziaływanie wibracji na środowisko:

Naukowe badania wykonane w Rosji wykazały efekt wpływu wibracji na poziom radioaktywności. Badania wykazały znaczący spadek poziomu radioaktywności przedmiotów poddanych uprzednio działaniu wibracji. Odkryto ponadto, że wibracje mają pozytywny wpływ na skażone radioaktywnie jeziora – pod wpływem wibracji poziom skażenia zmniejszył się.

Eksperymenty w rolnictwie pokazały, że wibracje zwiększyły wzrost roślin i kiełkowania nasion, i polepszyły ilość i częstość zbiorów z pola. W czasie kiedy mimo wszystko istnieje moda na „100% sztuczności we wszystkim”, możemy zauważyć jak olbrzymi potencjał niosą wibracje dla ludzkości. Mocnym punktem tego bogactwa energii jest to, że mogą być używane w leczeniu, w ekologii i produkcji żywności. Dzieje się to dlatego, że są one częścią pewnych wewnętrznych naturalnych procesów.

Priorytetem jednakże jest wewnętrzna transformacja naszej świadomości. Istotne jest zrozumienie, że celem samorealizacji nie jest leczenie lub użycie ich do różnych ulepszeń – to jest tylko powierzchowny efekt. Celem samorealizacji jest osiągnięcie nieustającego połączenia z Boskością. W tym stanie większość cudów i wszystkie korzyści są łatwo dostępne dla nas poprzez ten nowy wymiar naszej świadomości.

Shri Mataji wyjaśnia to w ten sposób, że ludzka istota staje się uniwersalną: „Stopniowo ludzie przestają się identyfikować z jakimkolwiek fałszem lub sztucznością. W ten sposób zauważają głębię piękna rzeczy w miejsce ich wartości materialnych jako mienia czy dobytku. Wraz z pełną wiedzą identyfikują się oni z prawdą.” Ponieważ subtelne centra są otwarte to ich jakości manifestują się w nas. Niewinność, przebaczenie, odwiązana hojność, satysfakcja, spokój, poczucie bezpieczeństwa, dyplomacja i pokora rozprzestrzenią się jak zapach kwitnących kwiatów, gdy nasza medytacja rozwinie się głębiej i bardziej szczerze.

Posted in: Sahaja Yoga