Program Publiczny, Madras, dzień pierwszy i drugi

Madras, dzień pierwszy
Tłumaczenie


Wersja oryginalna



Madras, dzień drugi
Tłumaczenie


Wersja oryginalna